Sinh Hoạt

Chương Trình Phật Sự Kỷ Hợi 2019
tại Chùa Khuông Việt và Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 01
Thứ Hai ngày 7 đến Chủ nhựt ngày 27 Kiết Đông
Ngày 19, 20 Thọ Bát Quan Trai
Ngày 26 Tất Niên, Hiệp Kỵ, Mừng chư Tăng giải Đông

Tháng 02
Ngày 02 Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ
Ngày 03 Mừng Xuân Trường Việt Ngữ
Thứ Hai Ngày 04 Đón Giao Thừa tại Liên Hoa Đạo Tràng
Ngày 16 Rằm Thượng Nguyên tại Liên Hoa Đạo Tràng
Ngày 23, 24 Thọ Bát Quan Trai tại Liên

Tháng 03:
Thứ bảy ngày 16 Lễ Vía Quan Thế Âm tại Liên Hoa
Ngày 30, 31 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 04
Thứ bảy ngày 13 đến ngày 20 Khoá Tu Học Phật Pháp tại Kristiansand
Ngày 27, 28 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 05
Thứ bảy ngày 18 Đại Lễ Phật Đản P.L 2563 tại Liên Hoa
Ngày 25, 26 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 06
Chủ nhựt ngày 16 Tụng Kinh Pháp Hoa tại Liên Hoa
Ngày 29, 30 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 07
Thứ hai ngày 15 tháng 7 đến Thứ 6 ngày 16 tháng 8 Kiết Hạ
Thứ sáu, bảy, và chủ nhật ngày 19, 20, 21 Lễ Hội Quan Thế Âm
Ngày 27, 28 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 08 
Thứ sáu ngày 02 đến thứ sáu ngày 09 Khoá Tu Học Phật Pháp Na Uy Kỳ 34 tại Liên Hoa
Thứ bảy ngày 10 Đại Lễ Vu Lan tại Liên Hoa 
Thứ bảy ngày 17 Tuyên đọc sớ kỳ siêu, Thí Thực
Ngày 24, 25 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 09:
Thứ bảy ngày 14 Đêm Hội Trăng Rằm tại Liên Hoa
Ngày 28, 29 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 10:
Thứ bảy và chủ nhựt ngày 26 và 27 Vía Quan Âm, Thọ Bát.

Tháng 11
Ngày 09, 10 Pháp Hội Dược Sư và Lễ Hạ Nguyên
Ngày 23, 24 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa Đ

Tháng 12
Thứ sáu, bảy và chủ nhựt ngày 13, 14 và 15 Pháp Hội A Di Đà
Từ thứ tư ngày 25 đến thứ hai ngày 30 Khoá Tu Học Thanh Thiếu

Tháng 01.2020
Từ ngày 06 đến 20 Khoá Kiết Đông Chư Tăng Ni

Chương trình còn tuỳ nghi thay đổi và cập nhật 2 tháng 1 lần, qua trang web của khuongviettu.com và facebook


Chương trình sinh hoạt tháng 12

Thứ sáu ngày 01.12.2017 (nhằm ngày 14.10)

17g00: Sám Hối

18g15: Thuyết pháp

19g15: Thọ Trai

LỄ HẠ NGUYÊN

Thứ bảy ngày 02.12.2017 (nhằm ngày 15.10. Đinh Dậu)

10g30: Tụng Kinh Địa Tạng

12g00 :Thọ trai

13g30 : Thuyết pháp

15g00: Tụng Kinh Địa Tạng , Thí Thực Cô Hồn.

17g00: Thọ trai

Chủ nhựt ngày 10.12.2017

14g00: Tụng Kinh

15g00: Thuyết pháp

16g00: Cúng linh

Chủ nhựt ngày 17.12.2017 (Nhằm ngày 30.10. Đinh Dậu)

14g00: Sám Hối

15g00: Thuyết pháp

16g00: Cúng linh

Chủ nhựt ngày 24.12.2017

14g00: Sám Hối

15g00: Thuyết pháp

16g00: Cúng linh

Chủ nhựt ngày 31.12.2017 (Nhằm ngày 14.11. Đinh Dậu)

14g00: Sám Hối

15g00: Thuyết pháp

16g00: Cúng linh

 


Sinh hoạt tháng 10 và 11
Chủ nhựt ngày 01.10
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g15: Tiến Linh

Thứ ba 03.10 nhằm (14.08.âm lịch)
17g00: Sám hối
18g00: Thuyết pháp
19g00: Thọ trai

Chủ nhựt ngày 08.10
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g15: Tiến Linh

Chủ nhựt ngày 15.10
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g15: Tiến Linh

Thứ năm 19.10 nhằm (30.08.âm lịch)
17g00: Sám hối
18g00: Thuyết pháp
19g00: Thọ trai

Chủ nhựt ngày 22.10
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g15: Tiến Linh

Thứ bảy, ngày 28 và 29.10 Vía Quan Thế Âm Bồ Tát Tại Chùa Khuông Việt
10g30: Vân tập
11g00: Lễ 150 lạy (Ngũ Bách Danh) – Cúng Ngọ
12g15: Thọ Trai
14g30: Lễ Ngũ Bách Danh 150 lạy
16g00: Thuyết Pháp
18g00: Cúng Hoa Đăng
19g15: Thọ Trai

Chủ nhựt 29.10 (tại Chùa Khuông Việt)
13g00: Cúng Hoa Đăng cho các em Thanh Thiếu
14g00: Lễ Ngũ Bách Danh 200 lạy
16g00: Tiến Linh – Thọ Trai

Chủ nhựt ngày 12.11
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g15: Tiến Linh

Thứ sáu ngày 17.11 (nhằm 29.09.âm lịch)
17g00: Sám hối
18g00: Thuyết pháp
19g00: Thọ trai

Chủ nhựt ngày 19.11
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g15: Tiến Linh

Thứ bảy chủ nhựt 25 và 26.11 (Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Khuông Việt)

Chương trình sinh hoạt tháng 9
Thứ hai ngày 04.09.2017 (nhằm ngày 14.07)
17g00: Sám Hối
18g15: Thuyết pháp
19g15: Thọ Trai
Thứ bảy ngày 09.09.2017 Đại Lễ Vu Lan tại Hedmark

Chủ nhựt ngày 10.09.2017 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh 
15g00: Thuyết pháp
16g00: Cúng linh

Chủ nhựt ngày 17.09.2017 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh 
15g00: Thuyết pháp
16g00: Cúng linh

Thứ 3 ngày 19.092017 (nhằm ngày 29.07) tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g15: Thuyết pháp
19g15: Thọ Trai

Thứ bảy và chủ nhựt ngày 23 và 24.09 Tho Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Thứ bảy ngày 30.09.2017 Nhạc Hội Trăng Rằm 3 từ 12 giờ đến 18 giờ với sự góp mặt của Ca Sĩ Duy Trường, Ban Nhạc Chùa Khuông Việt, GĐPT, Trường Việt Ngữ.

Chủ nhựt ngày 1.10.2017 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh 
15g00: Thuyết pháp
16g00: Cúng linh

Chương Trình Sinh Hoạt tháng 8
Tại Liên Hoa Đạo Tràng
chủ nhật ngày 30.07.2017
10h00: Tụng Kinh Pháp Hoa
12h00: Quá đường
14h30 : Tụng Kinh Địa Tạng
16g00: Thuyết pháp ( H.T Nhất Chân chủ giảng)
17h20: Cúng linh.

Thứ Bảy ngày 05.08 (nhằm 14.06. Đinh Dậu)
10h00: Tụng Kinh Pháp Hoa
12h00: Quá đường
15h00 : Tụng Kinh Sám Hối
16g00: Thuyết pháp
Tại Liên Hoa Đạo Tràng

Chủ Nhật ngày 06.08.2017
10h00: Tụng Kinh Pháp Hoa
12h00: Quá đường
14h30 : Tụng Kinh Địa Tạng
16g00: Thuyết pháp ( H.T Nhất Chân chủ giảng)
17h20: Cúng linh.

Chủ Nhật ngày 13.08.2017
10h00: Tụng Kinh Pháp Hoa
12h00: Quá đường
14h30 : Tụng Kinh Địa Tạng
16g00: Thuyết pháp ( H.T Nhất Chân chủ giảng)
17h20: Cúng linh.

Thứ bảy ngày 19.08.2017
Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ từ 09h00 sáng.

Chủ Nhật ngày 20.08.2017
10h00: Tụng Kinh Pháp Hoa
12h00: Quá đường
14h30 : Tụng Kinh Địa Tạng
16g00: Thuyết pháp ( H.T Nhất Chân chủ giảng)
17h20: Cúng linh.

Thứ hai ngày 21.08 (nhằm 30.06.Đinh Dậu)
18h00: Sám Hối
19h30: Thuyết Pháp H.T Thích Nhất Chân giảng

Thứ bảy ngày 26.08 Đại Lễ Vu Lan (có chương trình riêng)
Chủ nhựt ngày 27.08 Tăng Ni Tự Tứ
Chiều 16h00 Liên Hoa Mừng Chư Tôn Đức thêm 1 tuổi hạ.

Chương trình sinh hoạt tháng 6
Thứ bảy ngày 03.06.2017 Đại Lễ Phật Đản tại Hedmark

Chủ nhựt ngày 04.06.2017 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết pháp
16g00: Cúng linh

Thứ 5 ngày 08.06.2017 (nhằm ngày 14.05) tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g15: Thuyết pháp
19g15: Thọ Trai

Thứ bảy ngày 10.06.2017: Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ từ 09g00 tại Liên Hoa
Chủ nhựt ngày 11.07.2017 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết pháp
16g00: Cúng linh

Chủ nhựt ngày 18.07.2017 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết pháp
16g00: Cúng linh

Thứ 6 ngày 23.06.2017 (nhằm ngày 29.05) tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g15: Thuyết pháp
19g15: Thọ Trai
Thứ bảy, chủ nhựt ngày 23, 24.06 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa(có chương trình riêng)
Thứ sáu, thứ bảy và chủ nhựt ngày 30.06, 01.07 và 02.07 Lễ Hội Quan Âm tại Liên Hoa (có chương trình riêng)


Chương trình Sinh Hoạt Tháng 3 và Tháng 4 – 2017

Chủ nhựt ngày 05.03.
14g00: Tụng Kinh Dược Sư
15g00: Thuyết pháp
16g00: Cúng linh

Thứ bảy ngày 11.03 (nhằm 14.02.Đinh Dậu)
17g00: Sám Hối
17g15: Thuyết pháp
18g15: Thọ Trai

Thứ bảy, chủ nhựt ngày 18,19.03 Vía Quan Âm (có chương trình riêng)

Thứ bảy, chủ nhựt ngày 25, 26.03 Thọ Bát Quan Trai (có chương trình riêng)

Thứ hai ngày 27.03 (nhằm 30.tháng 2. Đinh Dậu)
17g00: Sám Hối
17g15: Thuyết pháp
18g15: Thọ Trai

Chủ nhựt ngày 02.04
14g00: Tụng Kinh Dược Sư
15g00: Thuyết pháp
16g00: Cúng linh

Ngày 08 đến 16.04 Khoá Tu Học Phật Pháp Kỳ 31

Thứ bảy ngày 22.04
Tụng Kinh Pháp Hoa từ 09g00 tại LiênHoa

Chủ nhựt ngày 23.04
14g00: Tụng Kinh Dược Sư
15g00: Thuyết pháp
16g00: Cúng linh

Thứ ba ngày 25.04 (nhằm ngày 29.03. Đinh Dậu)
17g00: Sám Hối
17g15: Thuyết pháp
18g15: Thọ Trai

Thứ bảy, chủ nhựt ngày 29,30.04 Thọ Bát Quan Trai tại LHDT(có chương trình riêng)

 


Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 2.2017

Thứ bảy ngày 04.02.2017 Lễ Thượng Nguyên Chi Hội Hedmark
Chủ nhựt ngày 05.02.2017 trì trọn bộ Pháp Hoa tại Liên Hoa Đạo Tràng bắt đầu từ 09g00
Thứ sáu, bảy và chủ nhựt ngày 10, 11 và 12.02 Rằm Thượng Nguyên – Cầu An Giải Hạn, Pháp Hội Lương Hoàng Sám tại Chùa Khuông Việt

Thứ sáu ngày 10.02.2017 (nhằm 14.tháng Giêng)
17g00 Khai Lương Hoàng Sám
18g15: Thuyết Pháp Thầy Viên Dũng
19g15: Thọ chay

Thứ bảy ngày 11.02.2017 (nhằm 15.tháng Giêng)
06g00: Công phu khuya
10g00: Lương Hoàng Sám – Cúng Ngọ – Dâng Sớ Cầu An ¨
12g00: Thọ chay
14g00: Lương Hoàng Sám
15g30: Thuyết Pháp Thầy Viên Ngộ
17g00: Lương Hoàng Sám – Dâng Sớ Cầu An
18g30: Thọ Chay
19g30: Lương Hoàng Sám

Chủ Nhựt ngày 12.02.2017 (nhằm 16.tháng Giêng)
06g00: Công phu khuya
10g00: Lương Hoàng Sám – Cúng Ngọ – Dâng Sớ Cầu An
12g00: Thọ chay
14g00: Lương Hoàng Sám – Thí Thực
15g30: Thuyết Pháp Thầy Viên Tường
17g00: Thọ Chay
18g00: Hoàn mãn.

Chủ nhựt ngày 19.02.2017
14g00: Tụng Kinh Dược Sư
15g15: Thuyết Pháp Cô Viên Hạnh
16g15: Tiến Linh

Thứ bảy và Chủ nhựt ngày 25 và 26.02.2017 Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Khuông Việt (có chương trình riêng)


Những Ngày Lễ Trong Năm 2017 – Đinh Đậu

Tháng 01:

01.01.2017 Vía A Di Đà – Mừng Năm Mới 2017
22.01: Xuân Thiếu Nhi (Trường Việt Ngữ)
Pháp Lạc Cây Mùa Xuân 20.01.26.01
27.01 Đón Giao Thừa (Chương trình riêng)
Chủ Nhật, ngày 29.01.17 ( Mồng Hai Tết Đinh Dậu ): Lễ Thượng Nguyên tại chùa Pháp Vũ & Hội Trường.

Tháng 02

Chủ Nhật 05.02. Pháp Hội Pháp Hoa tại Liên Hoa Đạo Tràng

10.11.12.02 (14,15 và 16. Tháng Giêng) Pháp Hội Lương Hoàng Sám Cúng Cầu An Đầu Năm
Thứ Bảy, ngày 04.02.17 (08.01. Đinh Dậu): Lễ Thượng Nguyên tại Chi Hội Hedmark 
Thứ Bảy, ngày 11,12.02.17 (15,16.01.Đinh Dậu): Lễ Phật Đầu Năm Đinh Dậu tại chùa Phước Huệ.
Thứ Bảy, ngày 18.02.17 (22.01. Đinh Dậu) : Lễ Thượng Nguyên tại Chi Hội Aust Agder.
Chủ Nhật, ngày 19.02.17 (23.01. Đinh Dậu): Lễ Thượng Nguyên tại Chi Hội Kristiansand.
Thứ Bảy, ngày 11.02.17 (15.01. Đinh Dậu): Lễ Thượng Nguyên tại Chi Hội Telemark (Porsgrunn).

Tháng 03
11,12.03 (14 và 15 tháng 2) Vía Quán Thế Âm Bồ Tát, Cúng Hoa Đăng
Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày 18,19. 03.17: Thọ Bát Quan Trai chi hội Aust Agder.
Thứ Bảy, Chủ Nhật, 25,26. ngày.03.17: Thọ Bát Quan Trai chi hội Telemark (Porsgrunn).

Tháng 04
Thứ Bảy, ngày 08.04.2017 đến Chủ Nhật, ngày 16.04. 2017: Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân.
Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày 22,23.04.17: Thọ Bát Quan Trai chi hội Kristiansand.
Thứ Bảy, ngày 29.04.17 (04.04.Đinh Dậu): Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Vũ.

Tháng 05
Thứ Bảy, ngày 06.05.17 (11.04.Đinh Đậu): Lễ Phật Đản tại Chùa Phước Huệ.

Thứ Bảy, 13 -05 – 2017 (25.04.Đinh Dậu): Lễ Phật Đản và Chu Niên lần thứ 25 tại Chi Hội Telemark (Porsgrunn) Chư Tăng Ni
Thứ Bảy, ngày 20.05.17 (25.04.Đinh Dậu) : Lễ Phật Đản của Giáo Hội tại Liên Hoa Đạo Tràng Khuông Việt.
Chủ nhựt ngày 21.05.11 Lễ Phật Đản Thiếu Nhi
Thứ Bảy, ngày 27.05.17 ( 02.05.Đinh Dậu) : Lễ Phật Đản tại Chi Hội Hedmark.
Chủ Nhật, ngày 28.05.17 ( 26.04. Đinh Dậu ): Lễ Phật Đản tại Chi Hội Kristiansand.

Tháng 06 tháng 7
Thứ Bảy, ngày 03.06.2017 ( 09.05.Đinh Dậu ) : Lễ Phật Đản tại Chi Hội Aust Agder.
30.06, 01.07 và 02.07.17 thứ sáu, thứ bảy và chủ nhựt Pháp Hội Quán Thế Âm, Cầu nguyện, và gây quỹ Xây Dựng Quán Âm Điện.

Tháng 08
Vu Lan ngày 26.08.2017 Giáo Hội đang chờ ngày
Thứ Bảy, ngày 19.08.17 (28.06n. âl): Lễ Vu Lan tại chùa Pháp Vũ.
Thứ Bảy, ngày 19.08.17 (28.06n.âl) : Lễ Vu Lan tại Chi Hội Aust Agder.
Chủ Nhật, ngày 20.08.17 (29.06n.âl): Lễ Vu Lan tại Chi Hội Kristiansand.

Tháng 09
Thứ Bảy, ngày 09.09.17 (19.07.âl): Lễ Vu Lan tại chùa Phước Huệ.
Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 16,17.09.17 (26,27.07.âl): Lễ Vu Lan & Huân Tu tại Chi Hội Telemark (Porsgrunn).
Thứ Bảy, ngày 09.09.17 (19.07.âl): Lễ Vu Lan tại Chi Hội Hedmark .
Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 30.09, 01.10.17: Tu Bát Quan Trai chi hội Kristiansand

Tháng 10
Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày 14,15.10.17: Tu Bát Quan Trai chi hội Telemark (Porsgrunn).
Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 21,22.10.17: Tu Bát Quan Trai Chi Hội Aust Agder.
Thứ Sáu,Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 27,28,29.10.17: Huân Tu Quán Âm tại chùa Phước Huệ

Tháng 11
Ngày 03.11.17 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát
Thứ Bảy, Chủ Nhật ngày ( 18,19 ) – (11.17 (01,02.10.âl): Lễ Hạ Nguyên & Huân Tu tại Chi Hội Telemark (Porsgrunn).
Thứ Bảy, ngày 25.11.17 (08.10.âl) : Lễ Hạ Nguyên tại Chi Hội Chi Hội Aust Agder.
Chủ Nhật, ngày 26.11.17 (09.10.âl): Lễ Hạ Nguyên tại Chi Hội Kristiansand.

Tháng 12
Thứ Bảy, chủ Nhật, ngày 02,03.12.17 (15,16.10.âl): Lễ Hạ Nguyên & Huân Tu tại Chùa Phước Huệ.

 


Lịch Sinh Hoạt 2017


Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 12.2016 và tháng 01.2017

Thứ hai ngày 28.11.2016 (nhằm 29.10.Bính Thân)
17g00: Sám hối
18g15: Thuyết pháp Thầy Viên Ngộ
19g00: Dùng tối

Chủ nhựt ngày 04.12.2016
14g00: Tụng kinh
15g00: Thuyết pháp Cô Viên Tâm
16g10: Tiến Linh Võ Văn Phước, Nguyễn Thị Bảy, Trương Phước Quýnh, Lê Thị Thu Sương, Bùi Thị Luyến.

Chủ nhựt ngày 11.12.2016
14g00: Tụng kinh
15g00: Thuyết pháp Thầy Viên Dũng
16g10: Tiến Linh Võ Văn Phước, Nguyễn Thị Bảy, Trương Phước Quýnh, Lê Thị Thu Sương, Bùi Thị Luyến.

Thứ hai ngày 12.12.2016 (nhằm 14.11.Bính Thân)
17g00: Sám hối
18g15: Thuyết pháp Thầy Quán Tung
19g00: Dùng tối

Chủ nhựt ngày 18.12.2016
14g00: Tụng kinh
15g00: Thuyết pháp
16g10: Tiến Linh Nguyễn Thị Bảy, Trương Phước Quýnh, Lê Thị Thu Sương, Bùi Thị Luyến

Khoá Kiết Đông của Chư Tăng Ni Từ ngày 19.12 đến 20.01.2017

01.01.2017 Lễ Kỷ Niệm Phật A Đà
15g30 – 16g30 Thuyết Pháp
16g30: Tiến Linh Trương Phước Quýnh, Lê Thị Thu Sương, Bùi Thị Luyến.
17g00: Cúng Hoa, Đăng, Pháo Hoa
18g30: Ăn mừng năm mới

08.01.2017 Lễ Tưởng Niệm Cố T.T Thích Quán Không
11g30: Cúng Ngọ, lễ tưởng niệm
12g30: Dùng cơm trưa
14g00 Sám Hối
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Tiến linh Bùi Thị Luyến.

15.01.2017
14g00 Sám Hối
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Tiến linh

Từ 21.01 đến 26.01.2017 Pháp Lạc Cây Mùa Xuân (có chương trình riêng)

22.01.2017 Mừng Xuân Đinh Dậu cho các em Trường Việt Ngữ

Thứ sáu ngày 27, 28, 29.01 (nhằm 30.12, 01, 02.01.Đinh Dậu)
Mừng Xuân Đinh Dậu (có chương trình riêng)


Những Ngày Lễ Trong Năm 2016 –Bính Thân

Tháng 01

Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày 01,02,03.01.2016 (22,23,24.11.Ất Mùi): Huân Tu Tịnh Độ và Huý Nhựt Cố Thượng Toạ Thích Quán Không tại Chùa Khuông Việt. (có chương trình riêng).

Tháng 02

Thứ bảy, 30.01.16 đến Thứ Bảy, 06.02.16. (21.12.Ất Mùi đến 28.12.Ất Mùi): Pháp Lạc Cây Mùa Xuân Bính Thân 2016.

Chủ Nhật, ngày 07.02.2016 (29.12. Ất Mùi) : Lễ Rước Giao Thừa tại chùa Khuông Việt.

Thứ Hai, ngày 08.02.16 (01.01.Bính Thân) đến Chủ Nhật, ngày 14.02.16 (07.01.Bính Thân): Lễ Phật Đầu Năm tại chùa Khuông Việt (có chương trình riêng).

Thứ Bảy, ngày 13.02.16 (06.01.Bính Thân): Lễ Phật Đầu Năm Bính Thân tại chùa Pháp Vũ.

Chủ Nhật, ngày 20,21.02.16 (13,14.01.Bính Thân): Lễ Thượng Nguyên tại chùa Phước Huệ.

Thứ Bảy, ngày 20.02.16 (13.01.Bính Thân): Lễ Thượng Nguyên tại Chi Hội Telemark (Porsgrunn).

Chủ Nhựt Lễ Thượng Nguyên Chùa Khuông Việt 21.02.2016 (14.01.Bính Thân)

Thứ Bảy, ngày 27.02. 16 (20.01.Bính Thân): Lễ Thượng Nguyên tại Chi Hội Aust Agder.

Tháng Ba

1.Thứ bảy ngày 05.03.2016 ( 27.01.Bính Thân) Lễ Thượng Nguyên tại Hedmark

Chủ Nhật, ngày 06.03.16 (28.01.Bính Thân): Lễ Thượng Nguyên Chi Hội Kristiansand.

Thứ Bảy, ngày 19.03.2016 đến Chủ Nhật, ngày 27.03. 2016: Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân

Tháng 04.

Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày.( 02.03.04.16: Thọ Bát Quan Trai chi hội Kristiansand.

Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày 09,10.04.16: Thọ Bát Quan Trai chi hội Telemark (Porsgrunn).

Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày 23,24.04.16: Thọ Bát Quan Trai chi hội Aust Agder.

Tháng 05.

Thứ Bảy, ngày 07.05.16 (01.04.Bính Thân): Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Vũ.

Thứ Bảy, ngày 07.05.16 (01.04.Bính Thân): Lễ Phật Đản tại Chi Hội Hedmark.

Thứ Bảy, ngày 14.05.16 (08.04.Bính Thân): Lễ Phật Đản tại Chi Hội Aust Agder.

Chủ Nhật, ngày 15.05.16 (09.04. Bính Thân): Lễ Phật Đản tại Chi Hội Kristiansand.

Thứ Bảy, ngày 21.05.16 (15.04.Bính Thân) : Lễ Phật Đản của Giáo Hội tại Liên Hoa Đạo Tràng Khuông Việt.

Chủ nhựt ngày 22.05.15 Lễ Phật Đản cho thiếu nhi tại chùa Khuông Việt

Thứ Bảy, ngày 28.05.16 (22.04. Bính Thân): Lễ Phật Đản và tại Chùa Phước Huệ.

Tháng 6

Thứ Bảy, ngày 11.06.15 () : Lễ Phật Đản tại Chi Hội Telemark (Porsgrunn).

Tháng 07.

Từ ngày 19.07.2016 (16.06. Bính Thân) ngày 18.08.2016 (16.07. Bính Thân) : Khoá An Cư Kiết Hạ chư Tăng Ni.

 

Tháng 08.

Từ thứ sáu 05.08.2016 (03.07.âl) đến thứ sáu 12.08.2016 (10.07.âl): Khoá Tu Gieo Duyên Tùng Hạ của Phật Tử.

Thứ bảy ngày 06.08.2016 Lễ Chúc Thọ H.T Phương Trượng

Chủ nhựt ngày 07.08.2016 Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Vũ

Thứ Bảy, ngày 13.08.16 (11.07. âl): Lễ Vu Lan của Giáo Hội tại Liên Hoa Đạo Tràng.

Thứ Bảy, ngày 20.08.16 (18.07.âl): Lễ Vu Lan tại chùa Phước Huệ.

Chủ Nhật, ngày 21.08.16 (19.07.âl): Lễ Vu Lan tại Chi Hội Kristiansand.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 27,28.08.16 (25,26.07.âl): Lễ Vu Lan tại Chi Hội Aust Agder.

Tháng 09.

Thứ Bảy, ngày 3, 4.09.16 () : Lễ Vu Lan tại & Huân Tu tại Chi Hội Telemark (Porsgrunn).

Thứ Bảy, ngày 3.09.16 () : Lễ Vu Lan tại & Huân Tu tại Chi Hội Hedmark (Porsgrunn).

Thứ bảy, ngày 10.09.16 (10.08.âl): Nhạc Hội Trăng Rằm 2 gây quỹ xây dựng Liên Hoa Đạo Tràng

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 24.25.09.16: Tu Bát Quan Trai chi hội Kristiansand.

Tháng 10.

Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày 01,02.10.16: Tu Bát Quan Trai chi hội Telemark (Porsgrunn).

Thứ Sáu,Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 07,08,09.10.16: Huân Tu Quán Âm tại chùa Phước Huệ.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 29,30.10.16: Tu Bát Quan Trai Chi Hội Aust Agder.

Thứ bảy, chủ nhựt ngày 29,30.10.2016 (29,30.09.Bính Thân) Kỷ Niệm Phật Dược Sư Chùa Khuông Việt.

Tháng 11.

Thứ Bảy, Chủ Nhật ngày 12,13.11.16 (13,14.10.âl): Lễ Hạ Nguyên & Huân Tu tại Chi Hội Telemark (Porsgrunn).

Chủ Nhật, ngày 13.11.16 (14.10.âl): Lễ Hạ Nguyên chùa Khuông Việt.

Thứ Bảy, ngày 19.11.16 (20.10.âl) : Lễ Hạ Nguyên tại Chi Hội Chi Hội Aust Agder.

Thứ Bảy & Chủ Nhật, ngày 26.27.11.16 (21.10.âl): Lễ Hạ Nguyên + Huân Tu tại Chi Hội Kristiansand.

Thứ Bảy, ngày 03.12.16 (05.11.âl): Lễ Hạ Nguyên tại Chùa Phước Huệ.

Tháng 12.

Khoá Tu Học Phật Pháp Kỳ 3 chùa Pháp Vũ 16.17.18.12

Khoá Tu Học Phật Pháp Kỳ 4 Chi Hội Telemark 25.26.27 va 28.12.2016

Từ ngày 21.12.2016 đến ngày 19.01.2017 Khoá Kiết Đông dành cho chư Tăng Ni tại Liên Hoa Đạo Tràng.

Từ ngày 20.01.2016 đến ngày 25.01.2016 Pháp Lạc Cây Mùa Xuân

27.01.2016 (nhằm 30.tháng chạp.Bính Thân) Đón Giao Thừa Mừng Xuân Đinh Dậu

—————————————————————————-

Lưu ý: Những Khoá Tu Bát Quan Trai vẫn theo định kỳ tuần cuối của mỗi tháng và Sinh hoạt vào mỗi Chủ Nhật lúc 14g00 đến 17g00 tại chùa Khuông Việt.