kính mời quý đồng bào đồng hương và Phật tử về tham dự Khoá Lễ Tu Học Tịnh Độ và Tưởng Niệm Cố T.T Thích Quán Không

kính mời quý đồng bào đồng hương và Phật tử về tham dự Khoá Lễ Tu Học Tịnh Độ và Tưởng Niệm Cố T.T Thích Quán Không

Nam Mô A Di Đà Phật,
Kính thưa quý đồng bào đồng hương Phật tử,

Chùa Khuông Việt trân trọng kính mời quý đồng bào đồng hương và Phật tử về tham dự Khoá Lễ Tu Học Tịnh Độ và Tưởng Niệm Cố T.T Thích Quán Không
tại Chùa Khuông Việt vào ngày thứ sáu 01.01.2016 đến chủ nhựt 03.01.2016.

Khoá Tu Học Tịnh Độ và Tưởng Niệm Cố T.T Thích Quán Không với mục tiêu:
1.Phát triển lòng tín và hiểu biết về Pháp Môn Niệm Phật cũng như cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.
2. Thực tập pháp cúng dường Hoa, Đèn và phẩm vật
3.Tưởng niệm đến vị Thầy khả kính đã kiến tạo ngôi già lam Việt Nam đầu tiên trên xứ Bắc Âu
4. Thực tập pháp Cúng Dường Trai Tăng.

Một lần nữa kính mời quý đạo hữu Phật tử, đồng bào đồng hương nhín thời gian quý báu về tham dự. Kính chúc quý vị và gia đình vạn sự cát tường.

Thay mặt Chùa Khuông Việt
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ

Lưu ý: Quý vị ở xa có thể lại ở Chùa Khuông Việt, nhưng xin đem theo túi ngủ.
– Mọi chi tiết xin liên lạc Thầy Viên Dũng mobil: 95287649
– Góp phần cúng dường Trai Tăng liên lạc Thầy Viên Tường 45800941
– Góp phần cúng dường pháo hoa Chú Viên Nhơn: 97829865

Chương Trình Khoá Lễ Tu Học Tịnh Độ
và Tưởng Niệm cố T.T Thích Quán Không.

Thứ sáu ngày 01.01.2016.
15h30: Thuyết Pháp
17h00: Tụng kinh sái tịnh phẩm vật dâng cúng Đức Phật A Di Đà (H.T Phượng Trượng)
18h30: Đốt pháo hoa cúng dường Đức Phật A Di Đà và Mừng năm mới 2016
19h00: Liên Hoan Mừng Năm Mới 2016

Thứ bảy 02.01.2016
05h30: Thức chúng
06h00: Công phu khya
07h30: Dùng sáng tự túc
09h00: Thuyết Pháp
10h30: Vô Lượng Thọ Kinh quyển thượng
12h00: Dùng trưa
15h00: Thuyết Pháp
17h00: Vô Lượng Thọ Kinh quyển hạ
18h30: Dùng tối
20h00: Cúng Hoa Đăng
21h30: Tu Quán Tưởng
23h00: Chỉ Tịnh

Chủ Nhựt ngày 03.01.2016
05h30 thức chúng
06h00: Công phu sáng
07h30: Dùng sáng
09h00: Thuyếp Pháp
11h30: Lễ Tưởng Niệm Cố T.T Thích Quán Không
12h30: Cúng Dường Trai Tăng
13h30: Hoàn mãn.