Khoá Giáo Lý Mùa Xuân Kính Thông Báo!

Khoá Giáo Lý Mùa Xuân Kính Thông Báo!

Thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin thông báo đến đến tất cả quý Phật Tử học viên, đặc biệt là những Phật Tử học viên đến từ nước ngoài. Để tạo điều kiện phương tiện cho quý phật tử ở nước ngoài đến tham dự khoá học giáo lý, Ban Tổ Chức đã thành lập ban Vận chuyển nhầm ưu tiên đón và đưa quý Phật Tử đến từ nước ngoài. Vì vậy nếu Phật Tử nào đến từ nước ngoài xin liên lạc trực tiếp Thầy Viên Dũng hoặc đạo hữu Minh Chính:

Đại Đức: Thích Viên Dũng Mobile (+47) 95287649

Đạo hữu: Minh Chính Mobile (+47) 92836178

Còn quý Phật Tử ở trong nước, xin hoan hỹ tự đến nơi theo sự hướng dẫn của ban tổ chức đã thông báo trước đây, hoặc cũng có thể liên lạc Thầy Viên Dũng và Anh Minh Chính đễ được sự hướng dẫn chi tiếc cách đến, vì địa điểm tổ chức năm nay rất gần trạm xe điện cũng như xe buss.

Kính chúc tất cả vô lượng an lạc và hẹn gặp trong khoá học.

Kính.
TK. Thích Viên Tường.