Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TÂM CHÂU (1921-2015)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
TỔ ĐÌNH TỪ QUANG
2176 Rue Ontario E. Montreal QC H2K 1V6 CANADA. (514)525-8122

CÁO BẠCH

ht-thich-tam-chau

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Và hàng Tứ chúng cùng môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng TÂM hạ CHÂU
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Viện Chủ Tổ Đình Từ Quang, Tu Viện Viên Quang, Tu Viện Thanh Quang đã thu thần thị tịch tại phương trượng Tổ Đình Từ Quang, Canada vào lúc 10 giờ 20 phút sáng Thứ Năm ngày 20 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 07 tháng 07 năm Ất Mùi).

Trụ thế: 95 năm – Hạ lạp: 74 hạ

Lễ nhập kim quan được chính thức cử hành vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 22 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 09 tháng 07 năm Ất Mùi), kim quan được tôn trí tại Tổ Đình Từ Quang, số 2176 Rue Ontario Est, Montreal QC, H2K1V6, Canada.Tel: 514-525-8122. Phi trường Montreal/Pierre Trudeau (YUL).

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08 giờ sáng Chủ Nhật ngày 23 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 10 tháng 07 năm Ất Mùi)

Lễ truy niệm được cử hành lúc 08 giờ sáng Thứ Tư ngày 26 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 13 tháng 07 năm Ất Mùi)

Lễ Trà tỳ được cử hành tại Crematorium Le Repo St.Francois D’Assise, 6893 Sherbrookes Montréal vào lúc 10:30 giờ sáng cùng ngày.

T/M Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Và Hàng Tứ chúng cùng môn đồ pháp quyến
Phó Thượng Thủ
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng TÂM hạ CHÂU
THƯỢNG THỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

Thứ Bảy ngày 22 tháng 08 năm 2015 (09.07. Ất Mùi)
10:00: Lễ nhập kim quan- thụ tang
10:30: Truy tiến Giác Linh
12:00 Ngọ trai
14:00 Lễ viếng (nội bộ Giáo Hội)
16:00 Tụng kinh
19:00 Dược thực
20:00 Tụng kinh
22:00 Chỉ tịnh

Chủ Nhật ngày 23 tháng 08 năm 2015 (10.07. Ất Mùi)
06:00 Công Phu khuya
08:00 Tiểu thực
09:00 Lễ viếng chính thức
10:30 Lễ Truy tiến Giác Linh
12:00 Ngọ trai
14:00 Lễ viếng
16:00 Tụng kinh, niệm Phật
19:00 Dược thực
20:00 Tụng kinh
22:00 Chỉ tịnh

Thứ Hai ngày 24 tháng 08 năm 2015 (11.07. Ất Mùi)
06:00 Công Phu khuya
08:00 Tiểu thực
09:00 Lễ viếng chính thức
10:30 Lễ Truy tiến Giác Linh
12:00 Ngọ trai
14:00 Lễ viếng
16:00 Tụng kinh, niệm Phật
19:00 Dược thực
20:00 Tụng kinh
22:00 Chỉ tịnh

Thư Ba ngày 25 tháng 08 năm 2015 (12.07. Ất Mùi)
06:00 Công Phu khuya
08:00 Tiểu thực
09:00 Lễ viếng chính thức
10:30 Lễ Truy tiến Giác Linh
12:00 Ngọ trai
14:00 Lễ viếng
16:00 Tụng kinh, niệm Phật
19:00 Dược thực
20:00 Tụng kinh
22:00 Chỉ tịnh

Thứ Tư ngày 26 tháng 08 năm 2015 (13.07. Ất Mùi)
06:00 Công Phu khuya
07:00 Tiểu thực
08:00 Lễ Truy Niệm (chương trình riêng)
12:00 Lễ An vị Giác Linh
12:30 Tiểu thực
14:00 Hoàn mãn

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY NIỆM
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng TÂM hạ CHÂU
Buổi Lễ bắt đầu 08:00 giờ sáng
1. Phật tử vân tập trước linh đài
2. Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm
3. Cử ba hồi chuông trống bát nhã
4. Giới thiệu thành phần tham dự
5. Cung tuyên tiểu sử
6. Điếu văn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
7. Điếu văn của các Giáo Hội
8. Điếu văn môn phái Vĩnh Nghiêm
9. Tuyên đọc Điện văn phân ưu của các Giáo hội, các Hội đoàn
10. Cảm niệm của Đại diện Phật tử Tổ Đình Từ Quang
11. Cảm niệm của Môn đồ Pháp quyến
12. Cảm tạ của Ban Tổ Chức
13. Lễ Phất trần và tuyên Pháp ngữ
14. Cung thỉnh kim quan trà tỳ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRÀ TỲ
1. Thỉnh Kim quan tôn trí tại phòng tưởng niệm
2. Chư Tăng Ni cử hành lễ
3. Cung thỉnh Kim Quan nhập hỏa đài
4. Lễ An vị Giác linh.