Category: 2017

Thông Báo Thứ 2 Khóa THPP kỳ 31 – 2017

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy Chùa Khuông Việt Blystadvn. 2, 1479 Kurland. Norway phone: 67 97 30 33 ______________________________________  Khóa Tu Học Phật Pháp Na Uy Kỳ Thứ 31 Thông Báo Thứ 2 Nam Mô Đại

Posted in 2017, Khóa Tu Học

Thông Báo Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 31 – 2017

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy Chùa Khuông Việt – Blystadvn. 2, 1479 Kurland. Norway phone: 67 97 30 33 _________________________________________________________ Khóa Tu Học Phật Pháp Na Uy Kỳ Thứ 31 Nam Mô Bổn Sư Thích

Posted in 2017, Khóa Tu Học

10 Đức tính phải có của người cận sự nam và cận sự nữ

10 Đức tính phải có của người cận sự nam và cận sự nữ. 1.Điều thứ nhất là một người cận sự nam (hay nữ) phải biết chia vui, chung khổ với tỳ khưu Tăng. 2.Điều thứ hai là thân

Posted in 2017, Tôn Đức

Phân Ưu Ni Sư Thích Huệ Giác

Nam Mô Tiếp Dẩn Đạo Sư A Di Đà Phật.  Chùa Khuông Việt và Trường Việt Ngữ Chùa Khuông Việt vừa nhận được tin buồn thân mẫu của Đạo hữu Tuệ Trí Đỗ Anh Dũng là Ni sư Thích Huệ

Posted in 2017, Phân Ưu

Thông Báo thay Thư Mời

  Kính gởi quý Đạo hữu Phật tử gần xa.            Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử, Đức Quán Âm Bồ Tát có nhân duyên đặc thù với chúng sinh

Posted in 2017

Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 2.2017

Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 2.2017 Thứ bảy ngày 04.02.2017 Lễ Thượng Nguyên Chi Hội Hedmark Chủ nhựt ngày 05.02.2017 trì trọn bộ Pháp Hoa tại Liên Hoa Đạo Tràng bắt đầu từ 09g00 Thứ sáu, bảy và chủ nhựt

Posted in 2017

Pháp Hội Lương Hoàng Sám Cúng Cầu An Đầu Năm Đinh Dậu

Pháp Hội Lương Hoàng Sám Cúng Cầu An Đầu Năm Đinh Dậu Thứ sáu ngày 10.02.2017 (nhằm 14.tháng Giêng) 17g00 Khai Lương Hoàng Sám 18g15: Thuyết Pháp Thầy Viên Dũng 19g15: Thọ chay Thứ bảy ngày 11.02.2017 (nhằm 15.tháng Giêng)

Posted in 2017

Thông Tin Quán Âm Điện

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Kính thưa quý đạo hữu Phật tử,  Vào tuần trước ngày 30 Tết Đinh Dậu (nhằm 27.01.2017) nhà bank họ đã chấp thuận cho mình vay tiền xây Quan Âm Điện, và thứ

Posted in 2017, Quan Âm Điện

Thiệp Tết Đinh Dậu 2017

Posted in 2017