Thông Báo Khoá Học Giáo Lý Mùa Xuân 2017 Ngày 8.04 đến ngày 16.04.2017 Địa Chỉ: Sandvika Videregaende skole Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika http://www.sandvika.vgs.no/ Link hướng dẫn đến https://www.google.no/…/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1… A. Chương trình . Thứ Sáu ngày 07.04.2017 Lúc …

Thông Báo Thứ 3 Khóa THPP kỳ 31 – 2017 Read more »