Category: Nghi Lễ Phật Giáo

Nghi Thức Hiến Cúng Đèn và Hoa

Nghi Thức Hiến Cúng Đèn và Hoa Đốt Đèn Phát Nguyện Hướng dẫn sư nói trước, Phật tử nói theo sau. Đệ tử chúng con cho đến khi ngồi Đạo tràng thành bồ đề nguyện: Vĩnh viễn quy y chư

Nghi Thức

Nghi Thức Thọ Trai – Chùa Pháp Vũ Sám Hối 35 Đức Phật Nghi Lạy Tam Bảo – HT Trí Thủ Nghi Lược Trì Chú Đại Bi – HT Nhất Chân Tán Hương Phật Nghi Thức Hiến Cúng Đèn và

Ý nghĩa Nghi lễ Phật giáo

Ý nghĩa Nghi lễ Phật giáo LỜI NÓI ĐẦU Các nhà nghiên cứu tôn giáo cho rằng một tôn giáo phải có đủ ba yếu tố : Triết học, nghi lễ, và thần thoại. Phật giáo là một tôn giáo

Lược Ý Dâng Hương Cúng Phật Trong Nghi Lễ Phật Giáo Bắc Truyền

Lược Ý Dâng Hương Cúng Phật Trong Nghi Lễ Phật Giáo Bắc Truyền Dâng hương cúng Phật, thắp hương cúng Phật, xông hương cúng Phật, là nét văn hoá  đặc trưng của Tăng Tín đồ Phật Giáo Bắc Truyền. Người

Về Lễ nhạc Phật giáo Việt Nam

Về Lễ nhạc Phật giáo Việt Nam I. Dẫn nhập Lễ nhạc là điều rất quan trọng trong đời sống con người. Vì lẽ, đời thiếu lễ, thì đời sẽ hỗn loạn; đời thiếu nhạc, thì đời sẽ khô khan.

Các Bài Kệ Tán Thích Nguyên Tạng (sưu tầm) Hạnh Cơ (dịch)

Các Bài Kệ Tán Thích Nguyên Tạng (sưu tầm) Hạnh Cơ (dịch) Hương vân nhi bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng mạc năng lường Xúc xứ phóng hào quang Vi thoại vi tường Ngưỡng khởi pháp trung

Nghi cúng đưa Ông Táo về trời

Nghi cúng đưa Ông Táo về trời Quảng Minh biên soạn   TTS: Truyền thống đưa ông Táo về trời vẫn tồn tại song hành với Phật giáo.  Các Phật tử tuy quy y Tam bảo nhưng vẫn không bỏ

Nghi Thức Cúng Tổ Tiên và Chú Thực

Nghi Thức Cúng Tổ Tiên và Chú Thực Đại Thánh A Di Đà Phật (3 lần) Về đây, triệu thỉnh hồn về, Thân nương cõi tịnh, hồn quy sen vàng Phật Di Đà tiếp dẫn sang Nghe câu niệm Phật,

Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp

Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp (Mật tông, Đại tạng kinh số 1315: Thí Chư Ngạ Quỷ Ẩm Thực Cập Thuỷ Pháp) Đặc biệt phong tặng chức Hồng lư khanh, Chùa Đại Hưng Thiện, tam

Triệt Ngộ Đại Sư lễ tán

Triệt Ngộ Đại Sư lễ tán Vạn Hữu dịch Tạ luân từ lâm cảnh hòa khúc từ bình bình diễn xướng Bệnh huyễn khu Ngộ vô thường Bỉ khâu tương Thụ pháp chàng Hội khách thời Nhất xích hương Tức

Ấn Quang Đại Sư Lễ Tán

Ấn Quang Đại Sư Lễ Tán Vạn Hữu dịch Tạ luân từ tụng kim khúc hoàng hạm , từ bình bình diễn xướng Thượng thừa tổ sư huyết mạch Hạ khế chúng sanh căn cơ Văn sao pháp ngữ Hắc

NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI – Việt dịch : HUYỀN THANH

NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI – Việt dịch : HUYỀN THANH Mật Tạng Bộ 1_ No.915 ( Tr.940 _ Tr.941 ) NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI Hán dịch : Chùa Đại Hưng Thiện Tam Tạng Sa Môn Đại

Nghi thức tụng Giới bổn Bồ tát Địa

Nghi thức tụng Giới bổn Bồ tát Địa Thích Pháp Chánh dịch I. Lư hương tán Lư hương vừa ngún chiên đàn, Khói thơm ngào ngạt muôn vàn cõi xa, Lòng con kính ngưỡng thiết tha, Ngưỡng mong chư Phật

Nghi Thức Thọ Bồ Đề Tâm Giới

Nghi Thức Thọ Bồ Đề Tâm Giới Đại Hưng Thiện Tự Tạng Sa Môn Bât Không phụng chiếu Hán dịch. Tỳ Kheo T. Nhất Chân Việt dịch. Lễ Tam Bảo Đệ tử con tên là … Dập đầu quy mạng

Nghi thức Bố Tát TạI GIA BỒ TÁT

Nghi thức Bố Tát TạI GIA BỒ TÁT Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn: Án lam xóa ha. (3 lần) Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật

Top