2 Tượng Kim Cang Mật Tích Tại LHĐT

Nhân vương là tên gọi thân mật, phổ biến đối với Kim cang lực sĩ, một vị thần bảo hộ Phật giáo trong Thiên bộ.

Các tượng Kim cang lực sĩ thường được an trí thành cặp ở cổng trước chùa chiền. Trong đó, một tượng mở miệng được gọi là A Hình tượng trưng cho sự khởi đầu, khai mở, còn tượng ngậm miệng được gọi là Hồng Hình tượng trưng cho sự kết mạc.

Tượng thường được miêu tả để trần phần thân trên, lộ cơ bắp cuồn cuộn. Tượng A Hình thể hiện tướng phẫn nộ, còn tượng Hồng Hình thể hiện vẻ ẩn kín cơn thịnh nộ vào bên trong. Sở dĩ có tạo hình như vầy là do việc tính cách hóa thần bảo hộ để ngăn không cho Phật địch vào bên trong chùa.

Ngoài hai bên tả hữu ở cổng chùa, tượng còn được an trí bên trong Phật đường. Điển hình cho việc này là tượng ở Hưng Phúc tự ở Nara được an trí bên trong Phật đường và được xếp vào hàng quốc bảo. Bên trong Pháp Hoa đường ở Đông Đại tự còn có một cặp tượng khác, tượng A Hình được gọi là “Kim cang lực sĩ” và tượng Hồng Hình được gọi là “Mật tích lực sĩ” và đều mặc giáp trụ.

Trong số Nhị thập bát bộ chúng trong quyến thuộc của Thiên thủ Quan Âm cũng có tượng Kim cang lực sĩ . Trường hợp này thì tượng A Hình được gọi là ” Na La Diên Kiên Cố Vương” với ý nghĩa “sinh thiện” (làm cho có điều tốt lành) còn tượng Hồng Hình được gọi là “Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ” với ý nghĩa “đoạn ác” (làm cho mất điều ác). Na La Diên Kiên Cố hàm nghĩa Kim cang, kim cương, cứng rắn không thể bị hủy hoại.

2 tượng Kim Cang Mật Tích bằng đồng cao 4 m sẽ được phụng thờ bên ngoài Quan Âm Điện.

 

TK Thích Viên Ngộ