Thí Chủ Nên Cám Ơn

THÍ CHỦ NÊN CÁM ƠN
Khi Seisetsu làm thiền sư của phái Engaku ở Kamakura, ngài muốn có những phòng ốc lớn hơn trong thiền viện, vì kẽ theo học quá đông. Umezu Seibei, một thương gia ở Edo, quyết định cúng tặng năm trăm lượng vàng (ryo) cho việc xây xất. Y mang vàng đến cho thiền sư.
Seisetsu nói: “Thôi được, ta sẽ nhận.”
Umezu trao cho Seisetsu một bao vàng, nhưng không mấy hài lòng với thái độ của vị thiền sư. Người ta có thể sống cả năm với ba lượng, đằng này ông thương gia không được một tiếng cám ơn với năm trăm lượng.
“Trong bao này có năm trăm lượng vàng,” Umezu ám chỉ.
“Ông đã bảo với tôi như thế rồi,” Seisetsu trả lời.
“Ngay cả tôi là một thương gia giàu có, năm trăm lượng cũng là một món tiền lớn,” Umezu nói.
“Ông muốn tôi cám ơn vì nó?” Seisetsu hỏi.
“Nên thế,” Umezu trả lời.
“Tại sao lại thế?” Seisetsu thắc mắc. “Thí chủ nên cám ơn mới phải chứ.”

TK Viên Ngộ Sưu Tầm


Tin Khác