Sự Thật Kỳ Lạ

Sự Thật Kỳ Lạ:
Huynh đệ hãy lắng lòng suy tư về đời sống hữu ít của số đông

1. Thật kỳ lạ: Tờ giấy bạc 100 sao có vẻ rất lớn khi làm việc thiện, giúp đỡ người khác khi cơ nhỡ, khó khăn hơn là cúng dường tam bảo, mà sao nó lại nhỏ thế khi mình đi mua sắm, đi du lịch hay một buổi tiệc, một bữa ăn xa xĩ.

2. Thật kỳ lạ: Hai giờ liền ngồi tụng kinh hay nghe một buổi giảng pháp mà sao thời gian có vẻ dài lê thê, còn xem một tập phim sau nó ngắn đến thế?

3. Thật kỳ lạ: Mình không thể tìm ra một lời gì để nói khi vị đạo sư hỏi về phật pháp khi tu học, mà không biết lời đâu lại sẵn thế khi tán gẫu với bạn bè?

4. Thật kỳ lạ: Khi tụng một thời kinh sao mà quá khó khăn, mà đọc 100 trang tiểu thuyết tình cảm hay kiếm hiệp thì sao lại dễ đến thế?

5. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn ngồi hàng đầu khi xem nhạc, xem xiết, múa hát, mà lại làm đủ mọi cách để ngồi hàng cuối trong khi nghe giảng và học giáo lý?

6. Thật kỳ lạ: mọi việc làm nơi công sở hoặc đạo tràng đều bận việc hay phải sắp lịch hẹn ngày giờ rõ ràng. Nhưng mình luôn có cuộc hẹn cuối giờ không cần sắp lịch?

7. Thật kỳ lạ: Học về giáo pháp kinh điển để chia sẻ cho anh chị em sao quá khó khăn, mà học và hiểu rồi truyền miệng những chuyện tầm phào sao lại dễ dàng đến thế?

8. Thật kỳ lạ: Sao mình tin mọi thứ mà báo chí nêu ra, mà lại thắc mắc mãi về những lời của phật, thánh hiền hay tổ sư cổ đức đã có thời gian thực nghiệm cho nhân loại có lợi ít?

9. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn có một chỗ an dưỡng thánh địa xa xôi nơi đất phật, mà lại không muốn tin, không muốn làm hay nói điều gì để được về nơi đấy?

10. Thật kỳ lạ: Sao khi mình gửi chuyện tán ngẫu bằng E-mail thị phi chuyện phiếm thì mình tin rằng mọi người sẽ ủng hộ tán dương và thích thú chuyện không đâu. Nhưng chúng ta gửi tin về phật pháp điều thiện lành về đức tính tốt lại đắn đo suy nghĩ trước khi đem đi chia sẽ đến mọi người? Thật kỳ lạ làm sau.

Tỳ Kheo Viên Ngộ


Tin Khác