Phân ưu Đh Diệu Phúc

Thứ sáu, 17 Tháng 4 2009 14:39

 

Nhận được tin buồn

Thân ph của Đạo Hữu thành viên BTS

Diệu Phúc  Nguyễn Thị Ngọc Bích:

Cụ Ông

Nguyễn Ngọc Bình

Sinh năm 1930

Đã vãng sinh ngày 18 tháng 2 năm Kỷ Sửu (tức 14-03-2009)

tại Việt Nam

Hưởng thọ 81 tuổi

Thay mặt BĐH GHPGVNTN Na Uy,

Tăng Ni Chùa Khuông Việt

xin chân thành chia buồn cùng

Đạo hữu Diệu Phúc

cùng toàn thân bằng quyến thuộc.

Kính nguyện cầu Hương linh của

Cụ Ông Nguyễn Ngọc Bình

sớm tái sinh vào cõi giới an lành.