Đức Đại lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Khai tự Thiện Giác, hiệu Trí Ấn Nhật Liên

Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhật Liên
(1923-2010)

CHÙA LONG THỌ
B2 Hùng Vương – thị xã Long Khánh – tỉnh Đồng Nai

***

CÁO BẠCH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng tôi:    – Tăng chúng Tổ đình Tây Thiên – TP Huế.
– Tăng chúng chùa Long Thọ -Đồng Nai
– Tăng chúng chùa Văn Thánh – TP.HCM.
Và toàn thể môn đồ đệ tử thành kính nghiêm cẩn báo tin:

Đức Đại lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Khai
tự Thiện Giác, hiệu Trí Ấn Nhật Liên

–    Trụ trì Tổ Đình Tây Thiên, Huế.
–    Chứng minh Đạo sư kiêm Viện chủ Chùa Long Thọ, TX.Long Khánh, Đồng Nai.
–    Trụ trì Văn Thánh Cổ Tự, Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau 87 năm trụ thế và 59 năm hạ lạp, nay hóa duyên đã mãn, Ngài đã xả báo thân, thâu thần thị tịch vào lúc : 17giờ 00 ngày 08 tháng 01 năm 2010 (Nhằm ngày 24/11/Kỷ Sửu).

*    Lễ nhập kim quan vào lúc : 17 giờ 00 ngày 09 tháng 01 năm 2010 (Nhằm ngày 25/11/Kỷ Sửu).

*    Kim quan của Đức Đại lão Hòa Thượng được tôn trí tại Thiền đường Chùa Long Thọ B2 Hùng Vương – thị xã Long Khánh – tỉnh Đồng Nai.

*    Lễ cung thỉnh Kim quan nhập Bảo tháp vào lúc : 08 giờ 00 ngày 14 tháng 01 năm 2010 (Nhằm ngày 30/11/Kỷ Sửu) tại khuôn viên Chùa Long Thọ.

Long Thọ, ngày 09 tháng 01 năm 2010

Thất chúng Môn Đồ đệ tử

Đồng cáo bạch

Tiểu sử cố đại lão Hòa thượng Thích Nhật Liên

Hình ảnh Tang Lễ
Hòa Thượng Thích Nhật Liên