Cảm Tạ

Thứ sáu, 16 Tháng 1 2009 23:04

Chúng con thay mặt gia đình thành tâm cảm niệm công đức chư Tăng Ni Chùa Khuông Việt đã hộ niệm cầu nguyện cho hương Thân/Nhạ phụ chúng con là:

Cụ ông Ngô Văn Phố

Sinhh năm Ất Sửu 1925,

vãng sanh ngày 02.08.2008 (nhằm 02.07.Mậu Tý),

tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Minh Hải, Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi.

Đặc biệt chúng con/chúng tôi vô cùng tri ân Thượng Tọa Trưởng Ban Điều Hành GHPGVNTN-Na Uy kiêm Trụ Trì Chùa Khuông Việt đã quan lâm Đạo Tràng Huân Tu Tịnh Độ Chi Hội Porgrunn-Skien, cùng Chúng Đạo hữu Phật tử địa phương thiết lệ tụng Kinh Cầu Siêu độ cho Hương linh Thân/Nhạc phụ của Chúng con sớm vãng sanh vể cảnh giới an lành.

Thay mặtt Gia đình chúng con/chúng tôi đồng bái tạ

HIếu Nữ Huệ Diệu Ngô Thu Hương

Nghĩa Tế Minh Nhuận Lê Thanh Tươi

Cùng các con ở Porsgrunn Vương quốc Na Uy