Nga Mi Sơn, Thập Phương Phổ Hiền

Nga Mi Sơn, Thập Phương Phổ Hiền

Tượng Phổ Hiền Thập Phương bằng ðồng cao 48m nghiễm nhiên ðứng chói sáng trên Kim Ðỉnh núi Nga My thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Pho tượng này ðược kiến trúc sư trứ danh ngýời Ðài Loan Lý Tổ Nguyên thiết kế, nặng 600 tấn đã ðược ðúc thành và khai quang vào ngày 18.06.2006.

Theo lời giới thiệu của ông Tần Phúc Vinh, chủ nhiệm quản lý khu thắng cảnh Nga My Sõn, tượng ðồng Thập Phương Phổ Hiền trên Kim Ðỉnh núi Nga My thuộc công nghệ tạo tượng theo hệ phái ðúc ðồng và mạ vàng, toàn thân cao 48m gồm ðài sen và tượng. Trong ðó tòa sen cao 6m, hình vuông mỗi cạnh 27m, bề ngoài sử dụng kỹ thuật ðiêu khắc nổi trên ðá hoa cương. Riêng tượng Ngài Phổ Hiền cao 42m, nặng 350 tấn, Bồ Tát Phổ Hiền ðoan tọa trên voi lớn với sáu ngà và trên một tòa sen, thập diện của Ngài chia thành ba tầng, thần thái mỗi diện ðều khác nhau, ðứng từ bất cứ góc ðộ nào cũng ðều có thể nhìn thấy ánh mắt từ bi của Ngài và ðều có thể cảm giác ðược chúng ta ðang tiếp cận với Ngài. Bên ngoài týợng ðýợc mạ vàng, thiết kế hoàn mỹ, nghệ thuật tinh vi thâm áo, biểu hiện ðầy ðủ cực cao giá trị vãn hóa và thẩm mỹ, là sự kết tinh trí huệ nghệ thuật gia của hai bờ Trung Quốc và Ðài Loan.

Tần Phúc Vinh tường thuật: trải qua công trình 3 năm trùng tu Kim Ðỉnh với ðộ cao hơn mực nước biển 3079m, tượng ðồng Phổ Hiền hiện nay chiếm vị trí trung tâm của ba ngôi Kim Ðiện, Ngân Ðiện và Ðồng Ðiện, biểu hiện tý thế bao bọc chung quanh nhý ðể bảo vệ ðã trở thành một quần kiến trúc thuộc kim lớn nhất trên toàn lãnh thổ Trung Quốc hiện nay.

 

Nga My – ðạo tràng của Ngài Phổ Hiền là một trong những thánh ðịa Phật Giáo nổi tiếng trên thế giới, đãðược ðưa vào danh sách thế giới vãn hóa và di sản tự nhiên cùng với Ðại Phật Lạc Sơn. Kim Ðỉnh của Nga My cũng ðýợc giới Phật Giáo tôn xưng là “Ðỉnh Cao Ánh Sáng”, “Ðỉnh Cao Hạnh Phúc” là nơi tốt nhất ðể quán thưởng bốn ðại kỳ quang của Nga My là mặt trời mọc, biển mây, Phật Quang, Thánh Ðăng và hiện nay lại ðược tãng thêm hai cảnh quang ðầy tráng lệ.

Ngày 18.06.2006 tại nơi thánh ðịa Phật Giáo trứ danh núi Nga My cách Thành Ðô 150km, 108 vị cao Tăng thạc ðức, những vị Phương trượng của những đạo tràng và tự viện, và những vị lãnh đạo Phật giáo ðến từ trong và ngoài nước đểu vân tập tại Kim Ðỉnh, dưới những hồi chuông dị khẩu ðồng âm tụng ðọc kinh chú cho buổi khai quang ðiển lễ của tôn tượng Phổ Hiền Thập Phương mạ vàng và ngôi chùa Hoa Tạng Tự vừa ðược trùng kiến.

Tượng Phổ Hiền này hiện tại là tượng to nhất và cao nhất trên thế giới, hơn nữa là một kiệt tác khó có trong ngôi nhà nghệ thuật Phật Giáo.

 

Hoa Tạng Tự ðược xây cất dưới ðời Ðông Hán trên ðộ cao hơn mặt nước biển là 3077m là một trong 8 ngôi chùa lớn ở núi Nga My, trải qua bao cuộc tang thương, nhưng hương hỏa vẫn luôn kéo dài không dứt, sau cùng bị hủy hoại với trận hỏa tai gần nhất là vào nãm 1972. Vì muốn hoằng dương truyền thống văn hóa Trung Quốc, bảo vệ thế giới tự nhiên và di sản vãn hóa một cách hoàn chỉnh và cũng ðồng thời phát triển kinh tế du lịch, dưới sự hỗ trợ của các cơ quan trực thuộc, bắt ðầu từ nãm 2003 ðã tiến hành chương trình trùng tu triệt ðể ngôi chùa Hoa Tạng Tự và xây lại hoàn toàn mới ba ngôi Kim, Ngân, Ðồng đại điện.

Nếu là Kim Ðiện thì từ trên tầng ðỉnh cho ðến cột kèo ðều ðược thếp vàng, Ngân Ðiện thì ðược thếp bạc và Ðồng Ðiện thì ðược thếp ðồng. Công trình này ðã hoàn tất sau 3 nãm, thay ðổi và ðề thãng diện mạo của Kim Ðỉnh. Nga My Kim Ðỉnh tái hiện huy hoàng.

Lần Pháp Sự này ðược Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc tổ chức vô cùng long trọng, thế nên ðýợc rất nhiều cõ quan Phật Giáo coi trọng nhý Hội Trýởng Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc, Ðại Hòa Thượng Nhất Thành ðã đích thân quang lâm Kim Ðiện, Phương Trượng núi Phổ Ðà Ðại Hòa Thượng Nhẫn Giới, Trụ Trì Tháp Viện Tự núi Ngũ Ðài Thích Như Không, Phương Trượng chùa Bạch Mã Tại Lạc Dương, Ðại Hòa Thượng Ấn Lạc, Hội Trưởng Liên Hiệp Hội Phật Giáo Tãng Già Hương Cảng Trưởng Lão Thiệu Căn, Lý Sự Trưởng Tổng Hội Phật Giáo Macau Trưởng Lão Kiện Chiêu, Viện Trưởng Phật Học Viện Ðài Trung Pháp Sý Kiến Ðạt và nhiều vị cao tãng ðược cung thỉnh ðến tham dự từ các nước như Nhật Bổn, Hàn Quốc và Nam Dương.