Lạc Sơn Đại Phật

Lạc Sơn Đại Phật

Lạc Sơn Ðại Phật còn gọi là Lăng Vân Ðại Phật cách thị xã Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên 1km về phía đông, ở vách phía Tây ngọn Thê Loan núi Lăng Vân, Ðại Phật dựa núi nhìn sông, vừa là núi vừa là Phật, dưới chân Phật là nơi nhập lưu của ba con sông Mân giang, Thanh y giang và Ðại độ hà, mặt chính cùng núi Nga My hùng vĩ tương vọng.

Lạc Sơn Ðại Phật, Cao 71m, tạc vào đời Đường Khai Nguyên (713) kéo dài đến 90 năm mới hoàng thành.

Sách Gia châu Lăng vân tự đại Phật tượng ghi : chỗ hội hợp của ba con sông sóng nước cuồn cuộn, Pháp Sư Quý châu Hải thông trên núi Lăng Vân chứng kiến cảnh thuyền bè qua lại thường bị gặp nạn đắm chìm, vì vậy nên phát tâm đi khắp nơi quyên góp để biến núi thành Phật hầu che chở bảo hộ chúng sinh. Tượng được khởi tạo vào năm đầu Ðường Khai Nguyên (713) và sau khi Ngài viên tịch do Tiết độ sứ ở Kiếm nam Tây xuyên là Vi Cao tiếp tục và hoàn thành sự nghiệp này vào năm Ðường Trinh Nguyên thứ 19 (803), công trình tổng cộng kéo dài đến 90 năm mới xong, 13 tầng lầu được xây bên ngoài để che chở Ðại Phật gọi là Ðại Tượng Các, Tống đổi tên là Thiên Ninh Các nhưng đã bị hủy vào cuối đời Minh.

Đầu đại Phật ngang đỉnh núi, chân đạp trên mặt sông, cao 71m, mắt dài 3,3m, mặt cao 14,7m rộng 10m, tay dài 7m, vai rộng 24m, lỗ tai đứng được 2 người, bàn chân có thể chứa hơn 100 người.

Ðại Phật mắt dài mày rậm, mũi to với vành môi mỏng, lưng khoan dài rộng, nhục kế được điêu khắc theo thứ lớp, từ trên nhục kế chạy dài xuống đến vạt y uyển khúc thông suốt nhằm đưa nước mưa ra ngoài, có thể nêu lên tâm huyết đầy chu đáo của người thợ.

Phật tượng ung dung đại độ, khí phách hùng vĩ là tượng khắc đá lớnnhất thế giới, xứng đáng với câu “Sơn thị nhất tôn Phật, Phật thị nhất tòa sơn” (núi là một vị Phật, Phật là một ngọn núi).