Nếu Sóng Gió Cuộc Đời Xô Đẩy Bạn..

Nếu sóng gió cuộc đời xô đẩy bạn, khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, thì hãy nhớ rằng: “Cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi”. Đó chính là lúc bạn cần mạnh mẽ, vượt qua nghịch cảnh để tiến về phía trước.
Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường tiến lên trên. Có một câu nói khiến tôi tâm đắc, đó là: “Có thật rất mệt không? Mệt mới là cuộc sống, còn dễ chịu là người đã yên nghỉ ngàn thu”. Cho nên:
Khổ mới là cuộc sống, mệt mới là công việc.
Thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn nại mới là tôi luyện.
Bao dung mới là trí huệ, tĩnh tại mới là tu tâm.
Xả mới là đắc được, làm mới là đầy đủ.
Nếu bạn cho rằng cuộc sống của mình thật quá ư vất vả, hãy nhớ đây mới thực là con đường tiến lên.

Sưu Tầm


Bài Cùng Thể Loại