LHĐT – TÌNH NGƯỜI TRONG MÙA COVID-19

21.09.2021
 

 

05.09.2021

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát,
Kính thưa quý Đaọ hữu Phật tử, đồng bào đồng hương gần xa,

Kính niệm ân quý vị đã dành thời gian quý báu về Liên Hoa Đạo Tràng dự Lễ Trung Thu và Lễ thắp nến cầu nguyện cho đại dịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng mau qua, người bệnh nặng vượt qua nguy kịch, người mất thì được đầu thai ở cảnh giới an lành và chúng tôi cũng xin thưa với đại chúng được rõ số tiền gây quỹ trong ngày Lễ Trung Thu được 172,000 kr và số tiền guý vị gởi giúp nạn nhân Covid-19 Việt Nam đến hôm nay được 239,950 kr. 20 triệu đồng, 50 us.
Thay lời cho người khốn khó tại Việt Nam, xin trân thành cảm ơn sự đóng góp của quý vị. Kính chúc quý vị cuối tuần lạc

TM BTC
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ


Nam Mô A Di Đà Phật,
Chúng con xin thành kính tri ân Hòa Thượng đã giúp chúng con phát quà đợt 1: 5000 us và 12 tấn gạo và thành kính niệm ân quý Phật tử, đồng hương, đồng bào tại Na Uy đã hổ trợ

Phương danh ủng hộ khó khăn covid-19 Việt Nam
113. Ẩn danh 20,000 kr
114. Thiện Mẫn 500 kr
115. Luu Chan Minh 1000 kr
116. Khanh Ngoc Thi Nguyen 1000 kr
117. Ho Thi Hoq 2000 kr
118. HO Thi Manh 1000 kr
119. Thao Nguyen Thi Xuan 2000 kr

126 Thu Nguyen Nygen 2000kr
127 Phi Thanh Chung 200 kr
128 Bich Ngoc Thi Nguyen 500 kr
129 Nhut Tu Dinh 1000kr
130 Nguyen Duc Thinh 1000Phần Lan
131 Hoang Duc Nguyen 1000kr
132 Thi Ngoc Thanh Ho 1000kr
133 Anh Thi Ho 1000kr
134 Suong Thi Vo 2000kr
135 Nguyen Van Khiem 1000kr
136 Lam Thi Bich Thuan/ Chan Han Tuyen 2000 kr Sverige
137 Trinh Phan 3000 kr
138 Pho Thuan Tri 2000 kr
139 Rum Van Chan 5000 kr
140 Đh Bảy Châu 1000 kr
141 Thanh Minh Thi Chan 1000 kr
142 Gđ Lưu Thi Thành 500 kr
143 Gđ Chu Thị Hoà 1000 kr
144 Hong Ai Diep (đợt 2) 1000 kr
145 Loan Nguyen 200 kr
146 Jenny Ngoc Ha 1000 kr
147 Trong Sang Nguyen 1000 kr
148 Ngoc Hong Thi Trinh 7000 kr ( 1 tấn gạo)
149 Ju Hieu Le Tran 300 kr
150 Nguyen Thi Loan 200 kr
151 Trần Thị Thức 500 kr
152 Bắc Ngọc 500 kr
153 Kevin Nguyễn 500 kr
154 Thuy Thi Ngoc Dang 1000kr
155 Ngô Quốc Duy 2000kr
156 Huỳnh Kim Hằng 600 kr
157 Dang Thi Kim Giao 500 kr
158 Lộc Thanh 500 kr
159 Võ Hoàng Anh 1000kr
160 Thiệt 500 kr
161 Linda Vũ 500 kr
162 Linh Văn Ngô 500 kr
163 Dương Quỳnh Châu 400 kr
164 Nguyên Thi Anh 1000kr
165 Nguyễn Trang 2000kr
166 Minh Ngoc Vo 1000kr
167 Ine Huynh Nguyen 800 kr
168 Dave Duc Duong 150 kr
169 Quang Huy Nguyen 200 kr
170 Elíabeth Pham 1000 kr
171 Son Ca Nguyen Hoang 500 kr
172 Johnny Thien Lam 1000 kr
173 Tran Thi Khit 500 kr
174 Hoa Thi Nguyen 500 kr

175. Hương, Chậm, Linh Porsgrunn 1 tấn gạo (6700 kr)
176. Dì Trà 1000 us
178. Danh 5000 kr
179. Thu Thanh Thi Che 500 kr
180. Van Thi Nguyen 1000 kr
181. Bụt Liên 1000 kr

Kính
Liên Hoa Đạo Tràng

-TÌNH NGƯỜI TRONG MÙA COVID-19
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Kính thưa đồng bào đồng hương Phật tử,
chiều ngày 28 tháng 08 năm 2021, đồng bào, đồng hương Phật tử tại Na Uy được Hòa Thượng Thích Chơn Tịnh chuyển giúp một chút nghĩa tình đến Đồng bào khó khăn vì dịch bệnh đợt 1 tại Sài Gòn.
Thành tâm cảm niệm Quý Phật tử, đồng bào, đồng hương đã chung tay tiếp trợ.
Phương danh quý Phật tử quyên góp
83 Hữu Phước 1000 kr
84 Thien Phuoc Huynh 1000 kr
86 Elise Phuong Pham 1000 kr
87 Nini Nguyen Grettland 1000 kr
88 Thao Nguyen Thi Xuan 1000 kr
89 Phuc Thi Le 500 kr
90 Hung Trung Le 300 kr
91 Kieu Diem Nguyen 1000 kr
92 Ngoc Dieu Thi Nguyen 1000 kr
93 Phuc Loc Thi Trinh 1000 kr
94 Thoai Van Nguyen 1000 kr
95 Hallvard Hao Duong 250 kr
96 Kien Toan Quach 200 kr
97 Hien Thi Phan 300 kr
98. Tam Thanh Nguyen 1000 kr
100 Van Cam Thi Ho 1000 kr
101 Luu The Diep 1000 kr
102 Lisa Tang 1050 Skr
Kính chuyển đến đại chúng video một chút nghĩa tình đến đồng bào khốn khó trong đại dịch
 
TK Thích Viên Ngộ