LHĐT – Pháp Hội Quan Âm 06-08.03.2020

Kính mời quý Đạo hữu Phật tử gần xa dành thời gian về Liên Hoa Đạo Tràng cùng chư Tôn Đức kết duyên và học hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm vào ngày 06, 07 và 08 tháng 03 năm 2020.

Lễ cúng dường Hoa Đăng được cử hành vào lúc 18g00 ngày 07.03.2020.

Trân trọng kính mời. Liên Hoa Đạo Tràng.
Chương Trình Pháp Hội Quan Âm
( ngày 06,07 và 08.03.2020)

Thứ sáu ngày 06.03
18g00: Trì Đại Bi
19g00: Thọ trai
20g30: Thuyết Pháp

Thứ bảy ngày 07.03
05g30: Thức chúng
06g00: Công Phu Khuya, Phổ Môn, Lạy sám 35 Vị Phật
07g30: Dùng sáng
09g00: Thuyết Pháp
10g30: Trì Đại Bi, Cúng Ngọ
12g00: Thọ Trai
14g30: Trì Đại Bi
16g00: Thuyết Pháp
18g00: Cúng Hoa Đăng
19g00: Thọ trai
20g30: Thuyết Pháp
23g00: Chỉ tịnh

Chủ Nhật ngày 08.03
05g30: Thức chúng
06g00: Công Phu Khuya, Phổ Môn, Lạy sám 35 Vị Phật
07g30: Dùng sáng
08g30: Thuyết Pháp
10g00: Trì Đại Bi, Cúng Ngọ, Tiến Linh
11g30: Thọ trai
12g00: Hoàn mãn


Tin Khác