LHĐT – Chương trình Thọ Bát 23.04.2022

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

kính mời quý Đạo hữu dành thời gian về Thọ Bát Quan Trai và làm công quả dựng lều chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Phật Đản PL 2566 14.05.2022
Chương trình Thọ Bát:

Thứ bảy ngày 23.04.2022
10g30: Vân tập
11g00: Truyền giới Bát Quan Trai
12g00: Quá Đường
13g30: Tụng Kinh Pháp Hoa Q1 – Bên ngoài dựng lều
15g00: Tụng Kinh Pháp Hoa Q 2
17g30: Tụng Kinh Pháp Hoa Q 3
19g00: Dược Thực
20g00: Thuyết Pháp
21g30: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ nhật ngày 24.05.2022
05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya – Phổ Môn – lạy sám 35 vị Phật
07g30: Tảo Thực
08g30: Trà Đàm
10g00: Tụng Kinh – Cúng Tam Bảo – Xả giới – Tiến Linh
11g30: Thọ Trai
12g30: Hoàn mãn

Kính Thông Báo
Liên Hoa Đạo Tràng