LHĐT – Chương Trình Huân Tu Tịnh Độ 13.05.2023

Chương Trình Huân Tu Tịnh Độ

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính mời quý Phật tử dành thời gian về Huân Tu Tịnh Độ và làm công quả căn lều để chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Phật Đản thứ bảy ngày 03.06.2023, chương trình Huân Tu ngày 13.05 như sau:

09g00-10g30: Niệm Phật – Cúng Ngọ
11g00 – 12g00: Thuyết Pháp -Dựng lều
12g15: Thọ Trai
14g00 – 16g00: Niệm Phật
16g30: Hoàn mãn