HÃY NÊN DẠY TRẺ NHỎ NIỆM PHẬT !

HÃY NÊN DẠY TRẺ NHỎ NIỆM PHẬT !

” Khi các bé niệm Phật, các vị Hộ Pháp Thần sẽ ở bên cạnh bé 24/24h, bé sẽ được bảo vệ ngày đêm không gián đoạn…”

Ngài Ấn Quang Đại Sư đã nói, hãy dạy trẻ mới lên Ba tuổi niệm danh hiệu A Di Đà Phật hay danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì vô hình chung chúng ta không thể nào thấy được các vị oan gia trái chủ của các bé, chúng ta dạy Con niệm Phật để làm gì?

Để các bé có thể tự tai qua nạn khỏi, bệnh tật tự tiêu trừ, các vị oan gia trên thân thể chúng cũng được nghe pháp mà độ được họ và ngày qua ngày, họ hiểu Phật pháp mà tu theo. Hạn chế việc đau bệnh trên thân thể các bé, và có nhiều điều lợi ích sau này cho trẻ lắm thay!

Thời buổi này được gọi là thời loạn lạc, ma quỷ loạn thế nên xảy ra rất nhiều chuyện chưa từng có từ trước đến giờ. Thiên tai nhân họa, dịch bệnh, tai ương, tai nạn, tật bệnh … xảy ra khắp nơi.

Vì vậy ông bà, cha mẹ, anh em, thầy cô giáo… chỉ bảo vệ trẻ trong phạm vi mắt thấy. Chúng ta không thể nào kiểm soát con của chúng ta trong thời gian 24h/24h. Cách duy nhất để bảo vệ Con tránh xa tai ương cũng như bệnh tật và nạn tai là hãy dạy con Niệm Phật, Niệm Quán Âm khi còn bé, lớn hơn dạy tụng kinh, trì chú, làm công đức, phóng sinh, cúng dường Tam Bảo, làm từ thiện…

Không cần niệm nhiều chỉ cần bước chân lên xe Bố Mẹ hay ai chở bé hãy vui vẻ nói “nào chúng ta hãy cùng niệm Phật, niệm đến khi sắp đến trường nha con và dừng lại dạy con đọc kệ hồi hướng và phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc”.

Khi các bé niệm Phật, các vị Hộ Pháp Thần sẽ ở bên cạnh bé 24h/24h, bé sẽ được bảo vệ ngày đêm không gián đoạn… Khi chúng ta đi làm vẫn có thể an Tâm mà hoàn thành công việc, không bị phân tâm vì con mình luôn được bình an. Hơn nữa việc niệm Phật trợ giúp các Bé rất hiếu thảo, thương quý Cha Mẹ, nghe lời Thầy Cô, biết kính trọng người lớn tuổi. Tôn Sư Trọng Đạo – Đối Nhân Xử Thế biết hoà nhã, hoà ái, biết thương vật, giúp đời… Thành công cơ bản trên đường Đời của một con người là gì ? Là biết Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, giữ gìn Ngũ Giới. PHƯỚC ĐỨC của con người đến được từ đâu ? Dĩ nhiên đến từ giữ gìn Ngũ Đức, Ngũ Giới, từ đó sẽ suy ra là Tâm Yêu Thương (từ bi-trí tuệ), Tâm chia sẻ, bao dung rộng lớn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình.

Nếu như trong trường hợp có tai nạn đi chăng nữa, Nặng thì hóa nhẹ, Nhẹ thì hóa không… Hãy vững tin điều này, vì những lời chư Phật giảng dạy không bao giờ sai, nếu có niềm tin bạn sẽ luôn được sự gia hộ và vượt qua được tất cả mọi khó khăn, tai nạn và bình an trong mọi hoàn cảnh.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏