BÀI HỌC SÂU S.ẮC TỪ BỨC TRANH 2 NGƯỜI PHỤ NỮ DƯỚI V.ỰC S.ÂU…

BÀI HỌC SÂU S.ẮC TỪ BỨC TRANH 2 NGƯỜI PHỤ NỮ DƯỚI V.ỰC S.ÂU…

Một người không s.ợ miệng đời mà chấp nhận bỏ hết áo quần làm thành sợi dây vượt lên m.i.ệng hang cũng như vượt qua thị phi. Người thứ 2 thì chỉ biết ngồi khóc vì s.ợ m.i.ện.g đời, s.ợ nh.ụ.c nh.ã nên suốt đời họ sẽ ch*t dần ch*t mòn trong cái hố sâu mang tên mi.ệ.ng đ.ời đó.

Cuộc đời này ngắn lắm, chớp m.ắt trôi qua đã hết nửa quãng thanh xuân. Có bao nhiêu chuyện khác phải lo để tồn tại, cớ gì phải vơ hết chuyện thiên hạ về mình.
Ai ch.ử.i, ai ph.án x.é.t, ai ch.ỉ tr.í.ch cứ kệ, nh.ói một tí, th.ương t.ổn một tí có ch*t được đâu. Thời gian để đấy sống cho bản thân và gia đình đã, hơi đâu đi làm tròn nghĩa vụ với tất cả mọi người.

Chẳng bao giờ người ta cần có lý do để gh.ét bỏ ai đó. Yêu hay gh.ét là cảm giác của mỗi người, mà con người luôn là tạo vật đầy r.ẫy m.âu th.uẫn. Thế nên, có b.ới m.óc tìm ra lý do cũng chẳng để làm gì.

Hãy luôn tâm niệm: Mi.ệ.ng là của người khác, còn t.ai là của mình. Thay vì nghe những lời ch.ê b.ai đ.a.u l.ò.ng, hãy chọn lọc những điều tốt đẹp để mà lắng nghe và hành động.

Nguồn: Sưu tầm
#TonyDzung
#HBRHoldings