Đức Phật hỏi: “Thế gian điều gì là trân quý nhất?”

Đức Phật hỏi: “Thế gian điều gì là trân quý nhất?”

Đệ tử trả lời: “Những thứ đã mất và những gì chưa đạt được”.

Đức Phật im lặng không nói.

Qua mấy năm sau, bể dâu đã thay đổi lớn.

Đức Phật lại hỏi, đệ tử trả lời: “Điều trân quý nhất ở thế gian không gì hơn được những thứ mà mình đang có!”