CÂU CHUYỆN ĐUN ẤM NƯỚC – BÀI HỌC ĐƠN GIẢN VỀ SỰ LỰA CHỌN

CÂU CHUYỆN ĐUN ẤM NƯỚC – BÀI HỌC ĐƠN GIẢN VỀ SỰ LỰA CHỌN

– Sư phụ hỏi: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào?”
– Một đệ tử nói: “Con sẽ đi tìm”.
– Một đệ tử đáp: “Con đi mượn tạm cho nhanh”.
– Một đệ tử khác nói: “Là con, con sẽ đi mua”.
– Sư phụ mỉm cười hỏi: “Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”.

Nếu bạn đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng đã nhiều hơn khả năng, nước nhiều….. hơn củi.

Để Hạnh phúc, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước.

Kiếm củi chưa chắc sẽ có, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt được.
(Sưu tầm)
==========

Chúng ta vẫn biết có lúc mình mệt mỏi, không đủ sức để hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch? Nhưng liệu có phải ai cũng dũng cảm lựa chọn BUÔNG BỎ để cho cơ thể mình được nghỉ ngơi.

Khi bạn mệt hãy biết là bạn đang mệt, hãy biết dừng lại, bỏ bớt mong cầu… Bởi lẽ BIẾT ĐỦ sẽ HẠNH PHÚC. Đừng cố để rồi như ấm nước kia mãi không thể sôi.

Cuộc sống là của bạn, lựa chọn là do bạn…