Cái Nghèo Có Bán Được Không?

Ngay khi bạn không có gì bạn cũng có thể mua và bán được nhiều thứ…..

Bạn kính trọng phật hoặc tăng nhân , thì bạn đã bán Đi được cái bần tiện ,là bạn mua được sự thanh cao cho mình..

Bạn phóng sinh thì bạn đã bán Đi được sự đoản mệnh , là bạn mua được tuổi thọ cho mình.

Bạn biết học hỏi lắng nghe là bạn đã bán Đi được sự ngu dốt , là bạn mua được trí tuệ cho mình..

Bạn siêng năng làm việc là bạn đã bán Đi được sự nghèo khổ , là bạn mua được sự giàu có cho mình..

Bạn vui vẻ giúp đỡ và cho Đi là bạn được bán được khổ đau, là bạn đã mua được hạnh phúc cho mình.

Người đời ai sinh ra bần tiện, nghèo khổ , ngu dốt, bệnh tật, đoản mệnh . Hay hạnh phúc, giàu sang phú quý. Tất cả đều không do trời. Mà ở chính bản thân có biết cách bán Đi thứ không cần và mua thứ mình cần..

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ..
Gieo phước được phước..
Nguồn từ mẫu truyện cái nghèo có bán được không.


Tin Khác