𝐂𝐨́ 𝟑 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐂𝐨𝐧 𝐍𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐨̛́

𝐂𝐨́ 𝟑 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐂𝐨𝐧 𝐍𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐨̛́ :

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭: Đừng bao giờ mở miệng chê bai hay nói xấu bất kì ai, kể cả trước mặt hay sau lưng. Vì đây là cái nhân đưa con đến khổ đau và thị phi sau này.

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢: Đừng bao giờ chỉ trích ai ở chốn đông người, nếu cần góp ý hãy riêng tư, như thế họ vừa nghe lời mà con lại được tôn trọng.

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐛𝐚: Đừng bao giờ nghĩ Phật tại tâm, luôn nhớ rằng trong tâm mình toàn rác, phải quét dọn mỗi ngày để dẹp bỏ tham , sân, si… Khi tâm mình trong sạch rồi thì bình an sẽ có mặt, Đức Phật sẽ có mặt.

𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐠𝐡𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡, đ𝐢 đ𝐚̂𝐮 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀𝐧 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 !

Vô Thường

#DaoPhatTrongTraiTimToi