Thành kính phân ưu cụ ông Huỳnh Văn Chín Pháp Danh Như Thục

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Nhận được tin buồn thân phụ của Đh. Huỳnh Văn Phúc Pd Như Lạc
Là cụ ông Huỳnh Văn Chín Pháp Danh Như Thục
Sinh năm 1937 (Đinh Sửu)
Đại hạng lúc 14g57 ngày 26. Tháng Giêng. Quý Mão ( nhằm 16.02.2023) tại viện dưỡng lão Ryen
Hưởng Thọ: 87 tuổi
Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính phân ưu cùng gia đình nguyện cầu hương linh Cụ Ông vãng sinh Cực Lạc.