LHĐT – Thông Báo – Tụng Kinh Pháp Hoa 17.10.2020

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Kính mời quý Phật tử về Liên Hoa Đạo Tràng ngày 17.10.2020 ( nhằm 01.09.Canh Tý) huân tu và góp lời cầu nguyện cho gia đoạn 2 kiến tạo Đại Hùng Bảo Điện được tiến triển tốt đẹp.

Chương trình Tụng Pháp Hoa

09g00-12g00: Tụng quyển 1, 2, 3

12g15: Thọ trai

13g30-15g30 quyển 4,5

16g00-18g00: quyển 6,7

18g30: Thọ trai

Kính thông báo

Liên Hoa Đạo Tràng