Vinh Huyện Đại Phật

Vinh Huyện Đại Phật

Đầu Phật cao 8,76m, vai rộng 12,67m, từ chân lên đến gối cao 12m, bàn chân rộng 3,5m.
Nhục kế trên đỉnh đầu khá cao phần tóc được điêu khắc hình xoắn ốc, diện Phật hình vuông dài, ngồi phía nam hướng về Bắc, đầu cao ngang đỉnh, chân đạp liên hoa ở giữa lưng chừng núi. Tượng được khởi tạo dưới thời Tống Thần Tông năm Nguyên Phong thứ 8 (1085), đến thời Tống Triết Tông năm thứ 7 (1092) thì hoàn tất. Vì muốn thuận tiện cho công việc bảo hộ, dưới đời nhà Thanh năm Ðạo Quang thứ 21 đã được trùng tu thiếp vàng, sơn màu và xây thêm lầu các 4 tầng.

Ngôi chùa mang tên Chân Như tự nhưng đã bị hủy trong binh lửa dưới thời Minh Sùng Trinh, thời Thanh Gia Khánh được trùng tu và đổi tên là Ðại Phật thiền tự.
Ðại Phật lầu tường đỏ ngói vàng, nằm ẩn trong vùng núi chập chùng rừng cây xanh ngắt, phần trên đỉnh đầu của Phật được xây cất mái che hình vòng cung dùng để bảo hộ tượng