Tôn Tượng Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

TÔN TƯỢNG CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT

“Khuôn mặt Bồ Tát như trăng đầy
Sắc tướng trắng vàng rất đoan nghiêm
Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
Nguyện thấy Tôn nhan thường cúng dường”

Chuẩn Đề được dịch âm từ các tên Phạn là Cundì, nghĩa là Khiết Tĩnh, Thanh Tịnh, Diệu Nghĩa. Theo Truyền Thống Hoa Văn thì Chuẩn Đề còn có các tên gọi khác là: Thất Câu Chi Phật Mẫu hay Thất Câu Đê Phật Mẫu, Chuẩn Đề Phật Mẫu.

Hiện Đồ Thai Tạng Giới Man Đa La ghi nhận Chuẩn Đề là một trong 3 vị Phật Mẫu thuộc Biến Tri Viện với Tôn Tượng màu vàng lợt, mặc áo lụa mỏng như Thiên Y , đầu đội mão báu có ngọc lưu ly rũ treo, mặt có 3 mắt, ngồi trên tòa sen, toàn thân có 18 tay, mỗi tay có đeo vòng xuyến khảm Xà Cừ và mỗi tay đều cầm các loại khí cụ biểu thị cho các Tam Muội Gia, biểu thị cho sự thanh tĩnh vô nhiễm cấu là đặc tính của Liên Hoa Bộ

Ngài là vị Bồ Tát thường đi lại trong Thế Gian để đập nát các Hoặc Nghiệp của tất cả chúng sinh, khiến cho kẻ đoản mệnh được thọ mệnh lâu dài, tăng tiến Phước Tuệ , đời đời xa lìa nẻo ác, mau chóng phát Tâm Bồ Đề ( Bodhicitta ) và viên mãn mọi ước nguyện.

Tôn tượng Chuẩn Đề có nhiều dạng: 4 tay, 6 tay, 14 tay, 18 tay… nhưng thông thường người ta hay thờ phụng Tượng 18 tay. Mặt Tượng có 3 mắt: 3 mắt là Phật Nhãn, Pháp Nhãn, Tuệ Nhãn biểu thị cho nghĩa “ 3 Đế chẳng dọc chẳng ngang, nhất như bình đẳng”. Hai tay bên trên tác tướng Thuyết Pháp; Ben phải: Tay thứ hai tác Thí Vô Úy; Tay thứ ba cầm cây Kiếm; Tay thứ tư cầm tràng hạt; Tay thứ năm cầm quả Vĩ Nhạ Bố La Ca; Tay thứ sáu cầm cây búa; Tay thứ bảy cầm móc câu; Tay thứ chín cầm vòng hoa báu. Bên trái: Tay thứ hai cầm cây phướng báu Như Ý; Tay thứ ba cầm hoa sen hồng; Tay thứ tư cầm bình Táo Quán; Tay thứ năm cầm sợi dây; Tay thứ sáu cầm bánh xe; Tay thứ bảy cầm loa; Tay thứ tám cầm Hiền Bình; Tay thứ chín cầm rương Kinh Bát Nhã.

Tôn tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương được cẩn chế tỉ mỉ tinh tế, chạm khắc theo phương pháp thủ công từ chất liệu đồng mạ vàng qua bàn tay khéo léo của nghê nhân Vùng Nepal. Với sắc diện Tôn tượng đoan nghiêm, thủ cấn chấp trì pháp khí là phương tiện giáo hóa, cứu độ chúng sanh. Đặc biệt, sắc diện tượng được thếp vàng tỉ mỉ theo phương pháp thủ công.

TK Viên Ngộ Sưu Tầm


Tin Khác