Thư phân ưu của Sáng Hội Rafto tới GHPGVNTN

 

Thứ bảy, 12 Tháng 7 2008 14:59

Kính Gửi GHPGVNTN Tại Nauy, TT Thích An Chí

Sáng Hội Rafto thật vô cùng đau đớn và thành kính dâng lên niềm thương xót đến GHPGVNTN tại Nauy khi chúng tôi được hung tin về sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang. Sự ra đi của Ngài là sự mất mát vô cùng đau đớn đối với tất cả hàng Phật tử Việt Nam khắp nơi và chúng tôi cùng chia xẻ nổi niềm đau xót đó.

Bằng lòng can đảm, ý chí kiên cường và những lý tưởng tối thượng, Ngài đã được mọi người khắp thế giới tôn vinh và truy niệm đến.

 

Hơn thế nữa, với cương vị là một vị lãnh đạo tinh thần đáng kính của GHPGVNTN, Ngài đã là ngọn đèn hải đăng trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ.

Nguồn tin về Hòa Thượng Thích Quảng Độ đến chứng minh và trụ trì buổi tang lễ tại tu viện Nguyên Thiều đã làm cho chúng tôi tràn dâng nổi niềm quy kính. Bằng sức mạnh đạo đức và trí huệ phi thường, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã gây nên lòng can đảm và hi vọng cho khắp tín chúng đồng hương. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã mất đi một pháp huynh tinh thần, cũng là một pháp lữ kề vai sát cánh. Chúng tôi chắc chắn rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang cảm nhận sự đau đớn tận đáy lòng và chúng tôi cùng chia xẻ tâm trạng ấy với Hòa Thượng.

Những thử thách và gánh nặng của Hòa Thượng Thích Quảng Độ sẽ thêm phần gia tăng trong thời gian sắp đến. Sáng Hội Rafto đã bàng hoàng và xúc động khi biết qua việc chính quyền Việt Nam đã có gắng giành giật xâm lấn tổ chức tang lễ và quấy nhiễu Hòa Thượng Quảng Độ bằng những hành động kiểm soát nguồn máy thông tin liên lạc.

Với việc làm này chính quyền Việt Nam đã phơi bày lên sự miệt thị đến quyền nhân bản. Xã hội thế giới không thể chấp nhận nhà cầm quyền phi pháp của Hà Nội vẫn tiếp tục dùng cơ hội này để nắm cổ GHPGVNTN.

Sáng Hội Rafto sẽ tiếp tục ủng hộ đến công việc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam và cùng hướng tinh thần đến các bạn trong ngày lễ Truy Niệm của Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN vào ngày thứ 7.

 

Thay mặt Sáng Hội Rafto

 

Therese Jebsen

Juli 2008

 

 

Til Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn i Norge

V/ Thich An chi

 

 

Raftostiftelsen har med sorg mottatt budskapet om Patriark Thich Huyen Quangs død.

Vi vil herved overbringe våre dyptfølte kondolanser til Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn i Norge. Thich Hyuen Quangs bortgang er et smertefullt tap for alle Vietnamesiske Buddhister, og vi føler med dere i sorgen. 

Thich Hyuen Quang vil bli savnet og hedret av mennesker over hele verden for sine høye idealer, sitt mot og sin utholdenhet. I tillegg til å være den mest ærverdige åndelige leder av United Buddhist Church of Vietnam, var han et fyrtårn i kampen for demokrati og menneskerettigheter. 

 

Meldingene om at Thich Quang Do nå leder det seremonielle rundt begravelsen i Nguyen Thieu tempelet fyller oss med ærefrykt og ydmykhet. Med sin unike åndelige, intellektuelle og  moralske styrke, gir han mot og håp til sine trosfeller og landsmenn. Thich Quang Do har mistet sin nærmeste sjelebror og allierte. Vi vet at han føler dyp smerte, og vi sender ham mange tanker.

 

Thich Quang Do sine byrder og utfordringer vil være økende i tiden som kommer. Raftostiftelsen er rystet over at Vietnamesiske statskontrollerte kanaler og medier nå trakasserer Thich Quang Do på det groveste og prøver å ta kontroll over begravelsen.  Vietnamesiske myndigheter viser med dette forakt for grunnleggende menneskerettigheter. Verdenssamfunnet kan ikke akseptere at det illegitime regimet i Hanoi forsøker å bruke denne anledningen til å ta strupetak på United Buddhist Church of Vietnam.

Raftostiftelsen vil fortsette å støtte arbeidet for demokrati og menneskerettigheter i Vietnam, og vi er med dere i ånden når dere skal minnes deres ærverdige leder Thich Hyuen Quang på lørdag.

 

På vegne av Raftostiftelsen

Therese Jebsen

Daglig leder

 

Juli 2008