Dân biểu Sanchez phân ưu cùng Hòa thượng Thích Quảng Độ và Giáo hội PGVNTN về sự viên tịch của Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Ngày hôm nay, nhật báo Cali Today vừa nhận được văn thư sau đây do văn phòng dân biểu Loretta Sanchez chuyển đến, xin trân trọng giới thiệu đến qúy độc gỉa.
Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (Dân Chủ), Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ) và Dân Biểu Tom Davis (Cộng Hòa) cùng ký tên trong một lá thư phân ưu đến với Hòa Thượng Thích Quảng Độ và đồng bào phật tử của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước về sự viên tịch của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang. 

Dưới đây là nguyên văn của lá thư phan ưu. Đi kèm là bản PDF được gửi đi. 

July 7, 2008
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Thanh Minh Zen Center
90 Tran Huy Lieu Street 
District Phu Nhuan 
HCM City, Vietnam
Kính thưa Hòa Thượng Thích Quảng Độ:

Chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng thương tiếc và gởi lời thành kính phân ưu đến với ngài và các đồng bào phật tử của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước về sự viên tịch của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang. 

Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang là người khiêm tốn đầy lòng yêu thương đã dâng hiến cuộc đời ông để đứng lên cùng chính nghĩa tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền cho người dân Việt Nam. 

Ngài là biểu tượng cho phong trào đấu tranh ôn hòa cho tự do tôn giáo và nhân quyền của người dân Việt Nam. Chúng tôi biết hơn 3 thập niên qua, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang đã bị bị quản thúc tại thiền viện vì đã kiên trì đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền bất chấp các cấm cản. Chúng tôi chắc sự cố gắng suốt đời của Đức Tăng Thống sẽ không bị oan uổn và mong rằng nhà cầm quyền Việt Nam sớm thừa nhận và kính trọng quyền tự do tôn giáo.

Chúng tôi cũng được biết nhà cầm quyền Việt Nam đang cố gắng hạn chế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong công việc tổ chức tang lễ cho Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang theo như truyền thống và ý nguyện của Giáo Hội. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng thương tiếc và gởi lời thành kính phân ưu đến với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong thời gian khó khăn này. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến quyền tự do tính ngưỡng và độc lập của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và quyền tự tuyển cử Đức Tăng Thống thừa kế Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang.

Chúng tôi hiểu rõ tình trạng đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền vẫn tiếp tục xãy ra tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng làm việc cùng các đồng nghiệp và cộng đồng thế giới để nói lên tình trạng đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam.

Kính,

Loretta Sanchez 
Dân Biểu Liên Bang 
Zoe Lofgren 
Dân Biểu Liên Bang 
Tom Davis
Dân Biểu Liên Bang 
cc: Đại Sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Lê Công Phụng
Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Michael Michalak