THƠ MỪNG KHÁNH ĐẢN 08/4

 THƠ MỪNG KHÁNH ĐẢN 08/4 tháng tư-âmlịch.
Tỳ-ni sáng ấy trong ngần,
Chim kêu, hoa nở muôn phần đẹp xinh.
Sen hồng bẩy đóa lung linh
Đón mừng Thái tử đản sinh giáng trần.
Chư thiên trỗi nhạc ca ngân,
Ca-tỳ-la-vệ muôn phần hân hoan.
Tam thiên thế giới ba ngàn,
Mưa hoa rải xuống ngập tràn ngợi ca.
Thế là giữa chốn Ta bà
Cha lành từ phụ Thích Ca đạo thành.
Một đời thuyết tháp độ sanh,
Gót chân trải khắp thị thành thôn quê.
Cứu người khổ độ người mê,
Khuyên người học đạo trở về Chân Như.
Trăng rằm lồng lộng thái hư,
Mừng ngày khánh đản tháng tư lại về.
Giữa muôn tham trược nhiêu khê,
Giữa muôn phiền não Phật về tịnh thanh.
Hương sen toả ngát trong lành,
Lòng con chợt thấy tịnh thanh nhẹ nhàng.
Phật đem ánh sáng đạo vàng,
Xua tan khổ lụy tám ngàn trần lao.
Ưu Đàm hương tỏa ngạt ngào,
Ba ngàn năm nở đón chào vĩ nhân.
Nay con nguyện khắc thâm ân,
Đà-thiên-đâu-suất xuống trần độ sinh,
Nguyện theo Bồ-tát Hộ Minh,
Một đời độ tận chúng sinh cõi này.
MTM cảm tác trước khi làm Lễ Sinh thần đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni :
06:00 08/4/âl
Mùa đản sanh lần thứ 2648- Giáp Thìn . Mời đọc lại vui ngày quốc Khánh nauy .

HT Thích Trí Minh