Thành Kính Phân Ưu Cụ Ông Nguyễn Hưng Yên – Pháp danh Nguyên Hỷ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nhận được tin buồn Đạo hữu cựu Chi Hội Trưởng Chi Hội Porsgrunn – Skien

Pháp danh Nguyên Hỷ thế danh Nguyễn Hưng Yên sinh năm Canh Thìn,

vừa vãng sinh tại tư gia lúc 00g45 ngày 21.01.2021 ( nhằm ngày 09.12.Canh Tý) hưởng thọ 83 tuổi.
Thay mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng thành kính phân ưu cùng gia đình, nguyện cầu hương linh cụ ông vãng sinh cảnh giới Cực Lạc.