Thành Kính Phân Ưu Cụ bà Đặng Thị Đông

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Nhận được tin buồn thân mẫu của Cô Hữu Giác là

Cụ bà Đặng Thị Đông, sinh năm Nhâm Thân vừa vãng sinh tại quê nhà Việt Nam ngày 09.09.2020 hưởng thọ 89 tuổi.
Thay lời Tăng Ni Phật tử KV LH phân ưu cùng Cô Hữu Giác và Thầy Viên Tường. Nguyện cầu hương linh cụ Bà vãng sinh Cực Lạc Quốc.