LHĐT – Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Giới 29-30.04.2023

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Kính mời quý Phật tử về Đạo Tràng tu Bát Quan Trai giới vào ngày 29 và 30.04.2023

Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Giới
Thứ bảy 29.04

10g30: Vân tập
11g00: Truyền Giới
12g00: Quá đường
14g00: Tụng Lương Hoàng Sám
15g30: Tụng Lương Hoàng Sám
17g30: Tụng Lương Hoàng Sám
19g00: Dược Thực
20g00: Thuyết Pháp
21g30: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ Nhật 30.04
05g30: Thức chúng
06g00: Tụng Kinh Lăng Nghiêm
07g30: Tảo thực
08g30: Trà đàm
10g00: Tụng Kinh A Di Đà, Cúng Ngọ, Xã giới, Tiến linh.
11g30: Thọ trai
12g30: Hoàn mãn

Menu Thọ Bát Quan Trai

Phần ẩm thực cho khoảng 120 người gồm:
Chả lụa chay
Chả giò hay
– Bún đậu mắm tôm chay
* Mì xào giòn chay
* Cơm chiên giòn chay
* Chè đậu trắng
* Trái cây và nước ngọt.
+ Tối dược thực
* Súp bí đỏ.

+ Sáng tảo thực
* cháo trắng với mì căn kho chay và cải xá bấu xào