Lễ Truy Niệm và Phát Tang

httritinh1

Thứ sáu, 28 Tháng 3 2014 10:06
Nam Mô A Di Đà Phật

 

Chúng con/ chúng tôi vừa nhận được tin Đại Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Trí Tịnh viện chủ chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, Sài Gòn), do niên cao lạp trưởng, ngài đã thâu thần thị tịch vào lúc 09h15 sáng ngày 28.03.2014 (nhằm ngày 28.02.Giáp Ngọ). Thế thọ: 99 năm.

 

Chùa Khuông Việt sẽ tổ chức Lễ Truy Niệm và Phát Tang Cố Trưởng Lão Hoà Thượng tại chùa vào lúc 14g30 ngày thứ bảy 29.03.2014

 

Chúng con/ chúng tôi thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính mời quý Phật tử đồng tham dự.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Thay mặt Chùa Khuông Việt

Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ