Cáo Phó – Chế Quang Phước

Thứ sáu, 21 Tháng 3 2014 15:47

 

O PHÓ

Trong ni đau bun vô hn !

Gia đình chúng con kính o đến Quý Thy, Quý Cô

Quý Đo hu thuc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thng Nhất Na Uy, Quý Ông , Bà ,Quý Chú, cvà Bà con, Quyến Thuc , Quý Bng Hu gn xa . Chng cha ca chúng con là:

Qung Trí – Chế Quang Phưc

Sinh ngày 02 tháng 09 m 1959

Đã tht lc ngày 18 tháng 03 m 2014 ( nhm ngày 18 tháng 2 Giáp Ng) Tang lsđưc chànhlúc 13 gi00, ngày 26 tháng 03 m 2014,

ti : Borge Gravkapell – Haldenveien 75 – 1655 Sellebakk, Norway

Thay mt tang gia đng kính o

Trưngnam

Chế QuangDuy

Mọi sự liên lc xin gọi Trần Thị Hoa Telf:69347037 mobil: 96621547

Chế Quang Tấn Mobil 95419574