HÔM NAY 14-11 ÂL, KỲ SÁM HỐI CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

HÔM NAY 14-11 ÂL, KỲ SÁM HỐI CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

TẠI SAO LẠY PHẬT, CHÚNG TA TIÊU NGHIỆP? Đức Phật cho biết công đức tu hành của mười phương Phật rất lớn. Trong đời thường, chúng ta chỉ mới thấy một vị chân tu đạo đức, lòng chúng ta đã được thanh thản, nghiệp ác đã lắng xuống, huống chi Phật là đấng trọn lành.

Lạy Phật bằng niềm tin, thấy Phật bằng mắt, bằng tâm, Trí Giả đại sư gọi là thấy hảo tướng Phật thì nghiệp tiêu và hảo tướng của ta sanh ra. Người thực dạ tu hành thì hảo tướng sẽ hiện ra trước nhất trong đôi mắt. Nhờ lạy Phật, cảm tâm Phật, nên tác động cho tâm ta được yên tĩnh và thể hiện ra đôi mắt hiền lành, trong sáng. Kế tiếp, tướng hảo hiện ra trên môi, trên lưỡi. Miệng tươi như hoa, lời nói hiền hòa từ ái, âm thanh nghe mát lòng. Hoặc tướng hảo hiện ra trên thân có dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát, người nhìn thấy phát tâm tu. Đó là tướng lành hiện sớm nhất khi tu có công đức. Còn những tướng khác đòi hỏi phải có quá trình tu hành, nhiều khi phải đến đời sau mới đổi được.

Bản thân tôi thuở nhỏ không có hơi tụng kinh, vì bị suy tim và bệnh suyễn. Nhưng bằng tâm thành, tôi lạy Phật từ ngũ bách danh đến lạy vạn Phật, lạy hồng danh sám hối. Một khoảng thời gian, nhờ công đức lạy Phật, nghiệp tiêu, bệnh suyễn tự nhiên hết và nhịp tim cũng bình thường. Vì thế, một hơi thở của tôi có thể kéo dài được rất lâu và tụng kinh, giảng kinh nhiều, giọng càng thanh ra.

Ít nhất một ngày phải lạy một thời hồng danh sám hối và dành khoảng thời gian khác để niệm Phật trong tâm; đừng để tâm niệm những việc thế gian. Pháp lạy Phật, niệm Phật có công năng quét sạch nghiệp ác của chúng ta và làm cho ta an vui.

| Trích “Sám hối – Lược giải Bổn Môn Pháp Hoa Kinh – Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng”

#baogiacngo