Danh Sách Phật Tử Hộ Quá Đường mùa An Cư_ 2016 Từ Ngày 14.07 đến 18.08 tại Liên Hoa Đạo Tràng

Danh Sách Phật Tử Hộ Quá Đường mùa An Cư_ 2016

Từ Ngày 14.07 đến 18.08 tại Liên Hoa Đạo Tràng

Thứ Ngày Pháp Danh Món Ăn Liên Lạc
Thứ Năm 14.7

 

 

 

 

Nhóm Lộc Uyển Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Sáu

 

 

 

 

15.7

 

 

 

 

Nhóm Lộc Uyển

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Bảy

 

 

 

 

16.7

 

 

 

 

Chị Vân cô Cô Liễu

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

17.7

 

 

 

 

Phật Tử Drammen

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Hai

 

 

 

 

18.7

 

 

 

 

Nhóm Hương Sen

 

 

 

 

Sáng: Mì Tươi

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Ba

 

 

 

 

19.7

 

 

 

 

Cô Chúc Phú

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Tư

 

 

 

 

20.7

 

 

 

 

Cô Liễu mẹ Thầy Viên Dũng

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

 

21.7

 

 

 

 

Gđ. Dung Đức và chị Thìn

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Sáu

 

 

 

 

22.7

 

 

 

 

Chị Liên và chú Viên Nhơn

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

 

 

 

 

23.7

 

 

 

 

Chi Hội Porsgr.

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Chủ Nhật

 

 

 

 

24.7

 

 

 

 

Chi Hội Porsgr.

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Hai

 

 

 

 

25.7

 

 

 

 

Gđ. Như Thanh

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 

 
Thứ Ba

 

 

 

 

26.7

 

 

 

 

Gđ. Như Bạch

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Tư

 

 

 

 

27.7

 

 

 

 

Nhóm Hoan Hỷ

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Năm

 

 

 

 

28.7

 

 

 

 

Nhóm Hoan Hỷ

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Sáu

 

 

 

 

29.7

 

 

 

 

Gđ. Anh Quân & Hồng

 

 

 

Sáng: Mì tươi

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Bảy

 

 

 

 

30.7

 

 

 

 

Nhóm Bòn mót công đức

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Chủ Nhật

 

 

 

 

31.7

 

 

 

 

Chi Hội Arendal

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Hai

 

 

 

 

01.8

 

 

 

 

Nhóm 4 mùa

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Ba

 

 

 

 

02.8

 

 

 

 

Chị Luyến

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Tư

 

 

 

 

03.8

 

 

 

 

Chi Hội Bergen

 

 

 

 

Sáng: Nuôi nước, Bánh mì

Trưa: Cơm tắm bì

 

 

 

 
Thứ Năm

 

 

 

 

04.8

 

 

 

 

GĐ. Thơ Tình

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Sáu

(Khoá Tu Gieo Duyên Tùng Hạ)

 

05.8

 

 

 

 

Chi Hội Hedmark

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Bảy

 

 

 

 

06.8

 

 

 

 

Ban Trai Soạn KV

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

Lễ Chúc Thọ

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

07.8

 

 

 

 

Gia Đình Phật Tử NaUy

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Hai

 

 

 

 

08.8

 

 

 

 

Chi Hội Stavanger

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Ba

 

 

 

 

09.8

 

 

 

 

Chi Hội Stavanger

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Tư

 

 

 

 

10.8

 

 

 

 

Chi Hội Kristiansand

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Năm

 

 

 

 

11.8

 

 

 

 

Ban Hương Sen

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Sáu

 

 

 

 

12.8

 

 

 

 

Ban Hương Sen

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

 

 

 

 

13.8

 

 

 

 

Ban Trai Soạn Chùa KV

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

Đ.L. Vu Lan

Trai Tăng

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

14.8

 

 

 

 

Gđ. Minh Giải

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

 

 

 

 

15.8

 

 

 

 

Nhóm An Lạc

 

 

 

 

Sáng: Cháo đậu đỏ, bánh pateso

Trưa: Canh cải, tôm chiên xù, kho thập cẩm, rau sống

 

 
Thứ Ba

 

 

 

 

16.8

 

 

 

 

Vân

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Tư

 

 

 

 

17.8

 

 

 

 

Hương Sen

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

 
Thứ Năm

 

 

 

 

 

18.8

 

 

 

 

 

Hương Sen

 

 

 

 

 

Sáng:

Trưa:

 

 

 

Sáng: Tự Tứ

Chiều:

Liên Hoan