Điện Thư Phân Ưu HT Thích Như Huệ

HT Thich Nhu Hue-7

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy
Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng
Trondheimsvegen 205, 2067 Jessheim, Norway


 Điện Thư Phân Ưu

Kính gửi:

– Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan,
–   Đại Đức Thích Viên Trí, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy vừa nhận được tin Hòa Thượng Thích Như Huệ, Pháp tự Giải Trí, Pháp hiệu Trí Thông, Đời Thứ 41 Thiền Phái Lâm Tế,
– Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015),
– Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
– Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia,
đã thâu thần thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc. Trụ thế: 83 tuổi, hạ lạp 60.

Toàn thể Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTN Na Uy, xin vọng hướng về tổ đình Pháp Hoa, nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch, nguyện Giác linh cao đăng thượng phẩm, tốc chứng bồ đề, nhiên hậu bất xả, hồi nhập Ta bà, hoằng pháp lợi sanh; đồng thời, xin thành kính phân ưu cùng chư tôn thiền đức GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, cùng môn đồ pháp quyến Chùa Pháp Hoa, Nam Úc.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Oslo, trọng hạ ngày 24 tháng 6 năm 2016
Thay mặt GHPGVNTN Na Uy cùng toàn thể Tăng Ni và Phật tử

Cố vấn, kiêm phương trượng các tự viện

Tỳ Khưu Thích Trí Minh