Chương Trình Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

Chương Trình Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023
1. Hội Chợ Tết Hiệp Kỵ 14.01.2023 (23.Tháng Chạp. Quý Mão)
11g00: Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức và Hương Linh kí tự

09g00-13g00: Phát hành ẩm thực online
13g00- 20g00: Hội Chợ Tết – Vui Xuân

2. Cây Mùa Xuân 15.01.2023
13g00-15g30: Tết Trường Việt Ngữ

3. Đón Giao Thừa – Vía Di Lặc Tôn Phật thứ bảy 21.01.2023 (30 Tết Quý Mão

11g00: Cúng Dường Tam Bảo – Tiến Linh
12g00: Tiệc Tất Niên
17g30: Sám Hối
19g00-23g00: Vui Xuân – lotto – Hát cho nhau nghe.
23g30: Chính thức cử hành Nghinh Xuân Quý Mão – Vía Di Lặc Tôn Phật (Có chương trình riêng)

4. Mùng Một Tết tại Liên Hoa 22.01.2023
10g00: Tụng Kinh Di Lặc
12g00: Cúng Dường Trai Tăng
17g30: Tụng Kinh Di Lặc

Tại Khuông Việt Mùng 2 Tết 23.01.023
17g30 Khai Kinh Dược Sư

5. Rằm Tháng Giêng – Văn Nghệ Mừng Xuân Quý Mão 04.02.2023 (14.Tháng Giêng. Quý Mão)
11g00 Lễ Cầu An Đầu Năm
12g00 – 17g00 Văn Nghệ Mừng Xuân, Hát cho nhau nghe – lotto