Thành kính phân ưu ông Nguyễn Trang Pháp Danh Liễu Nghiêm

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Nhận được tin buồn kế phụ của Thầy Viên Dũng
Là ông Nguyễn Trang Pháp Danh Liễu Nghiêm
Sinh năm 1962 (Nhâm Dần)
Đại hạng lúc 06g00 ngày 18.02 nhuần Quý Mão ( nhằm 08.04.2023) tại bệnh viện Ahus
Hưởng Thọ: 62 tuổi
Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính phân ưu cùng gia đình nguyện cầu hương linh Cụ Ông vãng sinh Cực Lạc.