Thành Kính Phân Ưu cụ Ông PHẠM NGỌC DUYÊN

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

Nhận được tin buồn thân phụ của Phật tử Huệ Uyên Thị Ngọc Hương

Là Cụ Ông
PHẠM NGỌC DUYÊN
Sinh năm ( Đinh Hợi)
Quá vãng lúc 6g sáng ngày 28.06.2022 (nhằm 30.05.Nhâm Dần) tại Việt Nam
Thọ: 74 tuổi

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính chia buồn cùng gia đình nguyện cầu hương linh Cụ Ông vãng sinh Cực Lạc.