Thành Kính Phân Ưu cụ bà Thang Muối

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

Nhận được tin buồn thân mẫu của Phật tử Hữu Tâm Trần Chí Vĩ

Là cụ bà Thang Muối
Sinh: Kỷ Mão
Đại hạng lúc 17g00 ngày 06.09.2022
Thọ: 84 tuổi
Tang lễ được cử hành ngày thứ sáu lúc 09g30 ngày 16.09.2022 tại Øster Gravelund

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính chia buồn cùng gia đình nguyện cầu hương linh Cụ Bà vãng sinh Cực Lạc.