Thành Kính Phân Ưu Cụ Bà Lê Lệ Thơ PD Nguyên Hoa

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Nhận được tin buồn thân mẫu của Đạo hữu Huệ Tâm Lê Lệ Thơ là
cụ bà Phật tử Trần Kim Liên ,
Pháp Danh Nguyên Hoa
Sinh năm Tân Mùi 
thọ 91 tuổi,
vãng sinh ngày 24.10.2020 (nhằm 08 tháng 09 Canh Tý) tại Việt Nam
Thay mặt KV LHDT  thành thật chia buồn cùng Cô và Gia đình. Nguyện cầu hương linh Cụ bà vãng sinh Cực Lạc.