TRI ÂN CÔNG ĐỨC & PHÚC TRÌNH CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN TRUNG NĂM 2009

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI – VIỆN HÓA ĐẠO


 

PL. 2553
Số : 011-09/TACĐ/TVT
TRI ÂN CÔNG ĐỨC & PHÚC TRÌNH
CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN TRUNG NĂM 2009

I/. TRI ÂN CÔNG ĐỨC :

Kính bạch Chư Tôn Đức, Quý Đoàn thể, Tổ chức, Cá nhân, Nam Nữ Phật Tử,

Trong trận bão lụt vừa qua, thâm cảm trước tình trạng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nên Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – không chính thức kêu gọi cứu trợ. Tuy nhiên một số Đoàn thể, Tổ chức, Ân nhân, nam nữ Phật tử đã ủng hộ tịnh tài về Giáo Hội và cứu trợ nạn nhân bão lụt. Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ đã ủy thác cho Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội THÀNH KÍNH ĐA TATRI ÂN CÔNG ĐỨC lên chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng Quý Đoàn thể, Tổ chức, Ân nhân, Phật tử đã ủng hộ tịnh tài về Giáo Hội, cũng như hỗ trợ việc Từ thiện xã hội, cứu trợ Đồng bào Nạn nhân bão lụt trong thời gian qua như sau :

Hòa Thượng Thích Trí Lãng chùa Pháp Hoa Đa Bảo (Hoa Kỳ) : 10.300 USD. Hòa Thượng Thích Trí Minh cùng quý Phật tử Chùa Khuong Việt (Na Uy) : 259.337.246đ. TT Thích Viên Lý –VP2.VHĐ (Hoa Kỳ) : 20.000USD. TT Thích Nguyên Thảo và Phật tử Chùa Hoa Nghiêm (Canada) : 14.050CAD. Bà Đặng Thị Danh và ông Nguyễn Giang (cộng đồng người Việt Quốc gia Montreal) : 500USD. Anh Sao Việt (diễn đàn tranh luận Dân chủ – Đức) : 400USD. Anh Đoàn Kim, Khối 1706, cô Bảo Khánh và thính giả VN Sydney Radio : 19.083.000đ. Lực lượng Cư sĩ Chấn hưng Phật giáo – Đạo hữu Tuệ Kiếm :1.150USD. Ông Trần Minh Trí (chúng Duy Ma Cật – Pháp) : 200EUR. Bác sĩ Phan Minh Hiển (Pháp), Ông Nguyễn Công Bằng, Cô Ánh Trinh (radio Hoa Mai), Ký giả Tuyết Mai cùng Quý Thân Hữu… : 2.940USD. BS Trịnh Thúy Mai (Pháp) : 200EUR, BS Ngọc Anh (Pháp) : 200EUR. Ông Mohamet Shaheed (Pháp) : 100EUR. PT. Diệu Huệ : 500.000đ, PT. Nhật Phong : 200.000đ, PT.Diệu Quý 400.000đ. Trần Thị Định PD : Diệu Tánh (Đức) : 50EUR. Huynh trưởng Thiện Thanh – Châu Ngọc Thạch, Diệu Đức – Trần Thị Ngôn cùng thân hữu, thân quyến : 750USD. Ông Nguyễn Thanh Châu PD Chanh Hồng, Nhóm Giác Việt, ông Kristy Ishiyama… 720USD. Khuôn hội Phật giáo Yên Tử Calgary (Canada) : 900CAD. Ông Hoàng Hữu Thụy : 50USD. Ông Lý Hoàng Minh Đức : 50USD. PT.Diệu Nguyên Hạnh (Úc ) : 600AUD. Ông Phạm Sang ( Hoa Kỳ) : 1.000USD. PT. Diệu Chánh (Hoa Kỳ) : 200USD. Ông Trần Hữu Phước (Canada) : 2.000.000đ. Quý Đồng Hương cùng nhóm Thân hữu Nghệ sĩ Nam Úc và Bác Nguyễn Thủy Nam (Úc) : 13.675AUD – chư Phật tử hai chùa Điều Ngự và Diệu Pháp ở miền Nam California : 13.199 USD.

II/. PHÚC TRÌNH CỨU TRỢ BÃO LỤT MIỀN TRUNG :

Sau cơn bão số 9 tiếp đến số 10 và 11, dưới sự chỉ đạo của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ ; Phái đoàn chúng tôi gồm có : HT Thích Không Tánh, TT Thích Nguyên Lý, TT Thích Quảng Huệ, TT Thích Minh Bá cùng Quý Đại Đức Thích Đồng Thọ, Thích Đồng Tấn, Thích Đồng Hoàng, Thích Quảng Lực, Thích Quảng Hiệp và 15 Phật tử các Chùa Từ Hiếu, Liên Trì, Linh Sơn liên tiếp 3 đợt đi cứu trợ bão lụt tại các Tỉnh : Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kontum.

Nay xin kính Phúc Trình tổng số tiền đã cứu trợ các Tỉnh trên trong 3 đợt như sau :

Đợt 1 : 183.050.000đ + Đợt 2 : 215.780.000đ + Đợt 3 : 536.832.000đ = 935.662.000đ

Sau ngày cứu trợ đợt 3, Quý Đồng Hương và nhóm Thân hữu Nghệ sĩ Nam Úc có gửi về 13.675AUD = 242.458.000đ và TT Thích Viên Định chuyển qua 135.700.000đ do Quý Phật tử mới ủng hộ. Toàn bộ số tiền này Tổng vụ sẽ tổ chức cứu trợ đợt 4 vào ngày 26/11/09 tại các Tỉnh : Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định.

Nhân đây, Tổng Vụ xin kính lời Cảm Niệm Công Đức Quý Phật tử Chùa Từ Hiếu, Liên Trì, Linh Sơn cùng Chư Tôn Đức Quý Ban Đại Diện và Huynh Trưởng GĐPT các Tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên, Bình Định… đã hỗ trợ cho công việc cứu trợ được viên mãn. Ngoài ra, Quý Phật tử Chùa Từ Hiếu còn ủng hộ riêng cho TT Thích Nguyên Lý 580.339.000đ và một số bánh kẹo để cứu trợ bão lụt. (Số tiền này không tính trong 3 đợt cứu trợ đã nêu trên).

Tổng Vụ chúng con xin kính phúc trình lên Đại lão Hoà thượng Viện Trưởng cùng Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện, VP2.VHĐ cùng Quý Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại để kính thẩm tường.

Chùa Liên Trì, Ngày 24 tháng 11 năm 2009
Kính Phúc Trình

(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG TÁNH
(Tổng Vụ Trưởng Từ Thiện Xã Hội – VHĐ)

BC : Nếu có sự thiếu sót tên và số tiền. Kính xin Quý Phật tử, Ân nhân thông báo về Văn phòng Từ Thiện Xã Hội theo E-mail : tuthien.vhd@gmail.com để văn phòng Tổng Vụ Từ Thiện chúng tôi bổ khuyết, điều chỉnh lại. Chân thành cảm ơn.