Thành Kính Phân Ưu PT Đặng Giao Chi Nguyễn PD Hoa Minh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

Nhận được tin buồn hiền thê của nguyên Chi Hội Trưởng CHPG Arendal 

Phàm Nhật Hoàng pháp danh Nguyên Đạo là
Phật tử pháp danh Hoa Minh
Thế danh Đặng Giao Chi Nguyễn
Sinh năm 23.04.1963
Thọ: 58 tuổi
Vãng sinh tại bệnh viện Arendal lúc 05g05 ngày 11.04.2021 ( nhằm 30.02. Tân Sửu)

Thay mặt Giáo Hội và Bổn tự thành kính phân cùng gia đình. Nguyện cầu Hương linh vãng sinh lạc cảnh.