Thành Kính Phân Ưu Phật Tử Nguyễn Thị Huệ – Pháp Danh Nhuận Trí

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

Nhận được tin buồn của Đạo hữu Minh Đắc Phạm Kim Sơn cựu Ban Ngoại Vụ GHPGVNTN Na Uy là thân mẫu

Phật tử Nguyễn Thị Huệ , Pháp Danh Nhuận Trí

Sinh năm Canh Dần  thọ 71 tuổi, vãng sinh ngày 16.10.2020 (nhằm 30 tháng 8 Canh Tý) tại bệnh viện Drammen Na Uy.

Thay mặt Giáo Hội và Tăng Ni Phật tử bổn tự thành thật chia buồn cùng Anh và Gia đình. Nguyện cầu hương linh Cụ bà vãng sinh Cực Lạc.