Thành Kính Phân Ưu cụ Ông Trần Mạnh Tiến Pháp danh Minh Đạt

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nhận được tin buồn Đạo hữu Bồ Tát Giới

Trần Mạnh Tiến
Pháp danh: Minh Đạt
Sinh năm Canh Dần
Hưởng thọ: 73 tuổi
Đã thuận thế vô thường quá vãng lúc 14g50 ngày10. Tháng Giêng. Nhâm Dần tại viện dưỡng lão Greverud.

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính chia buồn cùng gia đình nguyện cầu hương linh vãng sinh Cực Lạc.